Konfidentsiaalsus

Üldine osa

Ajaleht Saarte Hääl austab iga meie kodulehekülgi külastava inimese privaatsust. Käesolevate konfidentsiaalsuse põhimõtetega on kindlaks määratud see informatsioon, mida ajaleht Saarte Hääl võib koguda ja kuidas me võime seda informatsiooni kasutada.

Isikuandmed

Ajaleht Saarte Hääl ei kogu oma kodulehtede kaudu informatsiooni, mis teeks võimalikuks Teie isiku tuvastamise (näit nimi, aadress, telefoninumber või e-posti aadress (edaspidi “isikuandmed”), välja arvatud kui Te olete selle meile vabatahtlikult esitanud. Kui Te ei soovi oma isikuandmete kogumist, siis ärge esitage neid meile.

Kui edastate meile oma isikuandmed, siis võime seda informatsiooni kasutada järgmistel viisidel, välja arvatud kui on näidatud teisiti: võime seda informatsiooni salvestada ja töödelda, et paremini mõista Teie vajadusi ja seda, kuidas saaksime oma tooteid ja teenuseid paremaks muuta; võime seda informatsiooni kasutada Teiega kontakteerumiseks (või võib seda töid teostav ettevõte või mõni muu kolmas isik, kes tegutseb reklaamikampaania läbiviimisel meie nimel); ja/või võime anda kolmandatele isikutele koondandmeid (st. mitte andmeid üksikisikute kohta) selle kohta, kes on meie kodulehtede külastajad ja kasutajad. Me ei kavatse praegu ega ka tulevikus Teie kohta käivaid isikuandmeid müüa, rentida ega turustada kolmandatele isikutele.

Lapsevanemad peaksid tähelepanu pöörama sellele, et ajalehe Saarte Hääl konfidentsiaalsuse põhimõtted puudutavad isikuandmete kasutamist. Informatsiooni, mis on laste või muude isikute poolt vabatahtlikult esitatud jututubade, e-maili vahetuse ja teadetetahvlite kasutamise käigus, võivad kolmandad isikud kasutada soovimatute kirjade saatmiseks. Ajaleht Saarte Hääl soovitab kõigil lapsevanematel õpetada lastele isikuandmete ohutut ja vastutustundelist kasutamist Internetis.

Lisamärkus lapsevanematele

Käesolev koduleht kuulub ajalehe Saarte Hääl avalike kodulehtede hulka. Aeg-ajalt kasutatakse mõnel konkreetsel kodulehel teistsuguseid konfidentsiaalsuse põhimõtteid kui avalikel kodulehtedel tavaliselt, sel juhul kehtivad laste andmete konfidentsiaalsusega seotud erisätted.

Lapsed

Ajaleht Saarte Hääl ei kogu isikuandmeid inimestelt, kes on nooremad kui 13 aastat. Vastavates kohtades on ettevõte pannud spetsiaalselt välja juhendid lastele, et nad ei edastaks sellist teavet meie kodulehtede kaudu, ja/või astunud samme, et saada lapsevanematelt nõusolek sellise teabe esitamiseks.
Lapsevanemad peaksid tähelepanu pöörama sellele, et ajalehe Saarte Hääl konfidentsiaalsuse põhimõtted puudutavad isikuandmete kasutamist, kuid informatsiooni, mis on laste või muude isikute poolt vabatahtlikult esitatud jututubade, e-maili vahetuse ja teadetetahvlite või muu sarnase kasutamise käigus, võivad kolmandad isikud kasutada soovimatute kirjade saatmiseks. Ajaleht Saarte Hääl soovitab kõigil lapsevanematel õpetada lastele isikuandmete ohutut ja vastutustundelist kasutamist Internetis.

Automaatselt kogutav lisateave

Teatud juhtudel võime automaatselt (s.t ilma vastava registreerimiseta) koguda meie kodulehe avajatelt tehnilist teavet, mida ei saa isikutega seostada. Selliseks teabeks on näiteks see, millist sirvijat Te kasutate, milline on Teie arvuti operatsioonisüsteem ja mis on selle kodulehe domeeninimi, kust Te meie kodulehele tulite.

Teie arvutisse automaatselt tekkiv informatsioon – küpsised (cookies)

Kui vaatate meie kodulehti, saame me salvestada Teie arvutisse teatud informatsiooni. Selline informatsioon salvestatakse “küpsise” või samalaadse failina ja see informatsioon võib meid mitmel viisil aidata. Küpsised on meile abiks näiteks kodulehtede muutmisel Teie huvidele ja eelistustele vastavamaks. Enamiku sirvijatega on võimalik küpsised arvuti kõvakettalt kustutada, blokeerida nende loomine või saada hoiatus enne küpsise salvestamist. Nende võimaluste kohta leiate täpsemat teavet oma sirvija juhendist või abimenüüst.

Print Friendly, PDF & Email