Saaremaa Teataja arhiiv

  • Kaarma Vallavalitsuse 28. detsembri 2011. a korraldusega nr 504 tunnistati kehtetuks Kaarma Vallavalitsuse 16. mai 2007. a korraldus nr 213 detailplaneeringu algatamise kohta Upa külas Pillapalu kinnistul (katastritunnus 27003:001:0345) detailplaneeringu koostamisest huvitatud isiku OÜ Lääne Vara vastavasisulise taotluse alusel.

    Haldusakti kehtetuks tunnistamine

    Kaarma Vallavalitsuse 28. detsembri 2011. a korraldusega nr 504 tunnistati kehtetuks Kaarma Vallavalitsuse 16. mai 2007. a korraldus nr 213 detailplaneeringu algatamise kohta Upa külas Pillapalu kinnistul (katastritunnus 27003:001:0345) detailplaneeringu koostamisest huvitatud isiku OÜ Lääne Vara vastavasisulise taotluse alusel.

    Loe edasi...