Muhu uudised arhiiv

 • Küinlakuu oogid juba käe ja tali näitab oma õiged palet koa. Juu sie teab, kustkohast meitele tuln sõbrapäe selletaudi keskel talvet oogid, et siis, kui väljas tuline külm, oo sõbrad nie, kis südame sojaks tegavad. Neh ja ühed suuremad sorti sõbrad oo inimestele roamatud. Mool oo muidugist irmus kahuvalu, et naad nendele vadele läpptoppidele juba alla kippuvad jäema.

  Ühed suuremad sorti sõbrad oo inimestele roamatud

  Küinlakuu oogid juba käe ja tali näitab oma õiged palet koa. Juu sie teab, kustkohast meitele tuln sõbrapäe selletaudi keskel talvet oogid, et siis, kui väljas tuline külm, oo sõbrad nie, kis südame sojaks tegavad. Neh ja ühed suuremad sorti sõbrad oo inimestele roamatud. Mool oo muidugist irmus kahuvalu, et naad nendele vadele läpptoppidele juba alla kippuvad jäema.

  Loe edasi...

 • Neh, kus nüid virutas neid külmaraadisid välja nõnna et küll soab. Ennevanasti ikka kuskil küinlabe paiku oln Muhus suurem sula, midast kohe küinlasulaks kutsuti. Aga seevoasta põle teist mitte nähä.

  Küinlapäe oo viimane jõulupüha

  Neh, kus nüid virutas neid külmaraadisid välja nõnna et küll soab. Ennevanasti ikka kuskil küinlabe paiku oln Muhus suurem sula, midast kohe küinlasulaks kutsuti. Aga seevoasta põle teist mitte nähä.

  Loe edasi...

 • Jõulute ootamise aeg piaks ikka sõuke tasane ja munuke olema. Aga mette äi tia, misepärast Taevatuaet pühabe ja esmasbe nõnna kuri olli? Oleks võin ju seda tuult vähä langsamini koa anda. Aga päkapikkudel es ole sest tormist küll suuremad äda mette. Lasteaa- ja koolilapsed tegid oma päkapikkude rongikäiku ikkagid esmasbe. Ja tuul es viigid kedagid ää.

  Pissitassa kisub sõnna jõulute poole (2)

  Jõulute ootamise aeg piaks ikka sõuke tasane ja munuke olema. Aga mette äi tia, misepärast Taevatuaet pühabe ja esmasbe nõnna kuri olli? Oleks võin ju seda tuult vähä langsamini koa anda. Aga päkapikkudel es ole sest tormist küll suuremad äda mette. Lasteaa- ja koolilapsed tegid oma päkapikkude rongikäiku ikkagid esmasbe. Ja tuul es viigid kedagid ää.

  Loe edasi...

 • Oome oo kadrinapäe. Meite suurel kirgul oo siis nimepäe. Nõnna peetse oome Liival suures kirkus jumalateenistust koa. Kellu ühest pääva. Ja pärast seda oo koolimajas pisike istumine ja supisööma ja kohvejooma koa. Ja enne vidust oo laanis ää pidada koa kirgu nõukogu kokkusoamine, et äkist soab uie kirguõpetaja koa ammeti piale ää valitud.

  Pilkus jõulud kätte ep jõva

  Oome oo kadrinapäe. Meite suurel kirgul oo siis nimepäe. Nõnna peetse oome Liival suures kirkus jumalateenistust koa. Kellu ühest pääva. Ja pärast seda oo koolimajas pisike istumine ja supisööma ja kohvejooma koa. Ja enne vidust oo laanis ää pidada koa kirgu nõukogu kokkusoamine, et äkist soab uie kirguõpetaja koa ammeti piale ää valitud.

  Loe edasi...

 • Mineva teesibe olli meite lasteaidas siis see kange saali ja liiklusväljaku avamisepidu. Reet takkajärgi palus ikka kõikidele üks suur aitüma ütelda, kis oo nende saali ja kalidori ää remontin ja lastele sõukse uhke liikluse raja tein.

  Neh ikka terissid jälle

  Mineva teesibe olli meite lasteaidas siis see kange saali ja liiklusväljaku avamisepidu. Reet takkajärgi palus ikka kõikidele üks suur aitüma ütelda, kis oo nende saali ja kalidori ää remontin ja lastele sõukse uhke liikluse raja tein.

  Loe edasi...

 • Neh, Mart tulli seevoasta must. Lehed oo nüidseks küll puude otsast änamaste alla tuln ja nähä, et piaks akkama talveks kiskuma. Aga õiged külma põlegid veel tein. Rahvas ikka arvab, et piaks mitte niipalju lund alla kupatama, kut mineva talve tulli. Mine sa ullu tia – äkist andis selletalvese portsu koa ette ää.

  Paljast tuas istu ep sünni

  Neh, Mart tulli seevoasta must. Lehed oo nüidseks küll puude otsast änamaste alla tuln ja nähä, et piaks akkama talveks kiskuma. Aga õiged külma põlegid veel tein. Rahvas ikka arvab, et piaks mitte niipalju lund alla kupatama, kut mineva talve tulli. Mine sa ullu tia – äkist andis selletalvese portsu koa ette ää.

  Loe edasi...

 • Terissid jälle. Nüid piab akkama vaiksest seda laulu meele tuletama, et: Ekid, kekid, tseeluvekid, katlas keesid keevad makid. Jüri võttis suure noa, lõikas moole makki koa. Neh tuleva nädali oo […]

  Ekid, kekid, tseeluvekid…

  Terissid jälle. Nüid piab akkama vaiksest seda laulu meele tuletama, et: Ekid, kekid, tseeluvekid, katlas keesid keevad makid. Jüri võttis suure noa, lõikas moole makki koa. Neh tuleva nädali oo […]

  Loe edasi...

 • Koolilastel oo paergu õppemisele pisike vahe sisse tehtud. Ja ilmad oo seks aaks sõuksed kenad sojad viel. Soavad teesed õuet kaudu rinki reeneta ja metsas koterda. Paergu oo õhta veel tunni aa jägu valgem koa.

  Kuuvahetuse uudissed

  Koolilastel oo paergu õppemisele pisike vahe sisse tehtud. Ja ilmad oo seks aaks sõuksed kenad sojad viel. Soavad teesed õuet kaudu rinki reeneta ja metsas koterda. Paergu oo õhta veel tunni aa jägu valgem koa.

  Loe edasi...

 • Elu meite soare pial põle mitte märki vilets. Sõuke asi sai mineva nädaliga lehtede sihest omale küll selgeks tehtud. Neh, kiruda ja soiguda oskab muhulane kole easte.

  Elu põle Muhus mitte märki vilets

  Elu meite soare pial põle mitte märki vilets. Sõuke asi sai mineva nädaliga lehtede sihest omale küll selgeks tehtud. Neh, kiruda ja soiguda oskab muhulane kole easte.

  Loe edasi...

 • Pissitassa akkab sügist rohkem nähä olema. Kasemets akkab varsi läbi paistma. Siis põle pikka pidu – siig oo varsti väinas. Nõnna et kalamiestel tüöd oleks. Aga nendega oo sõuke äda, et kipub teisi kole vähäks jäema sii soare pial. Vanad lähtvad iest ää ja noored mehed, kis jäksavad, nie põrutavad kaugemate vete piale.

  Ikka terissid jälle

  Pissitassa akkab sügist rohkem nähä olema. Kasemets akkab varsi läbi paistma. Siis põle pikka pidu – siig oo varsti väinas. Nõnna et kalamiestel tüöd oleks. Aga nendega oo sõuke äda, et kipub teisi kole vähäks jäema sii soare pial. Vanad lähtvad iest ää ja noored mehed, kis jäksavad, nie põrutavad kaugemate vete piale.

  Loe edasi...

 • Neh viinakuu oo nüid siis pihta akan. Aga ilmad oo seevoasta sojad. Kuulukse, et Muhus pidada peenramoa pialt soama värsked tilli ja maasikast. Metsas õitsvad valged külmpersed – eluaa oln ikka varakevadised lilled. Ehkkid viinakuuga oo tuln koa juba üöse mõned raadid külma, aga õiged utsikast põle ikka viel üle köin.

  Liiklemise õppemisest ja pildi tegust

  Neh viinakuu oo nüid siis pihta akan. Aga ilmad oo seevoasta sojad. Kuulukse, et Muhus pidada peenramoa pialt soama värsked tilli ja maasikast. Metsas õitsvad valged külmpersed – eluaa oln ikka varakevadised lilled. Ehkkid viinakuuga oo tuln koa juba üöse mõned raadid külma, aga õiged utsikast põle ikka viel üle köin.

  Loe edasi...

 • Ennevanasti olli Muhus sõuke laulusalm: “Kui jõudis kätte mihklipäe,siis jaara pea köis otsast ää.” Neh, mihklipäe oogid ju nüid täna. Mihklibeks pidid kõik viljad ja tuhlid salves olema.

  Kui jõudis kätte mihklipäe, siis jaara pea köis otsast ää

  Ennevanasti olli Muhus sõuke laulusalm: “Kui jõudis kätte mihklipäe,siis jaara pea köis otsast ää.” Neh, mihklipäe oogid ju nüid täna. Mihklibeks pidid kõik viljad ja tuhlid salves olema.

  Loe edasi...

 • See Kata, kis sii mineva nädali tormas, põle Muhumoa pial suuremad kahu tein. Või mis kahu – sai irmsaste oodetud, et ähk vähä tugevam tuul kupatab õunad puude otsast alla. Aga es köi selle Kata jõud nendestkid üle mette.

  Metsad lähtvad niisamma uhkeks kut Muhu naeste siilikud

  See Kata, kis sii mineva nädali tormas, põle Muhumoa pial suuremad kahu tein. Või mis kahu – sai irmsaste oodetud, et ähk vähä tugevam tuul kupatab õunad puude otsast alla. Aga es köi selle Kata jõud nendestkid üle mette.

  Loe edasi...

 • Poar nädalt viel ja siis oogid vidusepidamise aeg käe. Aga sie ju mailmatuma tarbline aeg. Vähämaste ühe naesterahva-inimese jäuks. Siis oo aega otsevarrast kududa. Põle karta, et perel talve pöövad külma soavad, kui ikka uied sojad sokid jalga soab. Aga paergust muidugid tuleb katsu vihma vahelt suuretuhli aidas kamanda, sest enne mihklibed piab vili ja tuhlis olema ää koristat. Nõnna et põle mette aega luuderbunti laska.

  Ennesügisesed jutud

  Poar nädalt viel ja siis oogid vidusepidamise aeg käe. Aga sie ju mailmatuma tarbline aeg. Vähämaste ühe naesterahva-inimese jäuks. Siis oo aega otsevarrast kududa. Põle karta, et perel talve pöövad külma soavad, kui ikka uied sojad sokid jalga soab. Aga paergust muidugid tuleb katsu vihma vahelt suuretuhli aidas kamanda, sest enne mihklibed piab vili ja tuhlis olema ää koristat. Nõnna et põle mette aega luuderbunti laska.

  Loe edasi...

 • Mihklikuu oo käe. Ja ilmad oo koa sõuksed, kut akkaks sügis tulema. Omingu oo nii märg, et aab suure silla pialt koa udu üles, mes sa siis muust reagid. Autuid liigub tüki vähäm äkist, Liiva linnas ep aa pakkide rügikast änam üle eare, patisaksad kolivad vaiksest ülemoale ja õues köies piab nahktallaga pätid jalga aama.

  Ikka terissid siitpoolt jälle

  Mihklikuu oo käe. Ja ilmad oo koa sõuksed, kut akkaks sügis tulema. Omingu oo nii märg, et aab suure silla pialt koa udu üles, mes sa siis muust reagid. Autuid liigub tüki vähäm äkist, Liiva linnas ep aa pakkide rügikast änam üle eare, patisaksad kolivad vaiksest ülemoale ja õues köies piab nahktallaga pätid jalga aama.

  Loe edasi...

 • Olli ikka uhke asi sie tiatetants mo eest. Väljas olli ilm puhta pime, aga silla eared ollid tansipoarisid ja muidu uudistajaid täis ja Liival bensiinijoama juures olli kena pidu. Rahvast olli üsna murdu, kui ikka mõtelda, et iseenesest oo ööse poole kolmest kõege param uneaeg.

  Terissid siitkandist jälle ja kenad mihklikuud

  Olli ikka uhke asi sie tiatetants mo eest. Väljas olli ilm puhta pime, aga silla eared ollid tansipoarisid ja muidu uudistajaid täis ja Liival bensiinijoama juures olli kena pidu. Rahvast olli üsna murdu, kui ikka mõtelda, et iseenesest oo ööse poole kolmest kõege param uneaeg.

  Loe edasi...

 • Alles olli joanipäe ja nüid juba õhta koll põesas ja tirts siristab oma viiulid. Pilkus sedaviisi sügis kätte ep jõva. Tuhlis oo selle vahepialse vihmaga irmsaste kasun ja mõne nädali pärast oo masu varred kuin juba.

  Pilkus sügis kätte ep jõva

  Alles olli joanipäe ja nüid juba õhta koll põesas ja tirts siristab oma viiulid. Pilkus sedaviisi sügis kätte ep jõva. Tuhlis oo selle vahepialse vihmaga irmsaste kasun ja mõne nädali pärast oo masu varred kuin juba.

  Loe edasi...

 • Ikka terissid jälle.
Neh, voata suine aeg näitab ää, et Muhu oo ikka üks ännatumalt pisike kohtpaik küll. Vähämaste meite Liiva linn ep anna kesksui aegus miskitmoodi linna mõetu välja mette. Autuid lähäb kole paljuks.

  Muhu oo üks pisike kohtpaik

  Ikka terissid jälle. Neh, voata suine aeg näitab ää, et Muhu oo ikka üks ännatumalt pisike kohtpaik küll. Vähämaste meite Liiva linn ep anna kesksui aegus miskitmoodi linna mõetu välja mette. Autuid lähäb kole paljuks.

  Loe edasi...

 • Sui oo kena ja sui oo pala. Ja sui oo koa viel irmus kiire ühtevalu. Mineva laupa alles olli üks sõuke päe, kus es soa mitte ända augu pialegid. Ja sellenädali laupa kipub vägisi kääst sõuke samma tulema.

  Ikka jälle terissid

  Sui oo kena ja sui oo pala. Ja sui oo koa viel irmus kiire ühtevalu. Mineva laupa alles olli üks sõuke päe, kus es soa mitte ända augu pialegid. Ja sellenädali laupa kipub vägisi kääst sõuke samma tulema.

  Loe edasi...

 • Laste pidu Talinas oo nüid läbi ja meite pisissed tansilapsed kodu tagasi. Ma ikka katsusi neid rongikäikus otsida koa, aga es näe üht. Mõnda emmet ikka korraks silmasi ja meite vallavanam oma uhke Muhu vatiga olli valla lippu tassimas. Aga lapsed oo ikka tublid, et naad sedaviisi jäksavad, ja muidugist Anne, kis neid õpeta ja kamanda viisib, oo viel kõikse tublim.

  Laupa oo sõuke päe, kus Muhus oo palju laulu ja lusti ja ralli

  Laste pidu Talinas oo nüid läbi ja meite pisissed tansilapsed kodu tagasi. Ma ikka katsusi neid rongikäikus otsida koa, aga es näe üht. Mõnda emmet ikka korraks silmasi ja meite vallavanam oma uhke Muhu vatiga olli valla lippu tassimas. Aga lapsed oo ikka tublid, et naad sedaviisi jäksavad, ja muidugist Anne, kis neid õpeta ja kamanda viisib, oo viel kõikse tublim.

  Loe edasi...