Muhu uudised arhiiv

 • Seda lund oo siia alla aan mailma jäu. Olligid kena, et vahepial sula koa tegi. Võttis muist vähämaks. Neh, aga piale sula tuln külm tegi tied libeks. Mineva nädali esmasbe Liiva vahel küliti liiva tie piale. Aga olli ikka nobem astumine koa ilmarahval.

  Pool talve oo seljataga

  Seda lund oo siia alla aan mailma jäu. Olligid kena, et vahepial sula koa tegi. Võttis muist vähämaks. Neh, aga piale sula tuln külm tegi tied libeks. Mineva nädali esmasbe Liiva vahel küliti liiva tie piale. Aga olli ikka nobem astumine koa ilmarahval.

  Loe edasi...

 • Kulla munuksed muhulased igas mailma nukkas! Mool oo teitele jälle üks tiadaandmine. Meite Muhu murde võistlus akkab jälle teite lugusid ja laulusid ootama. Sedakorda oo asi sedaviisi, et nagut juba mineva voasta emakielepäva aegus sai paika pantud, siis oo ikka viel kangeste oodetud teite kirjatükid kangetest muhulastest.

  Murdevõistlus akkab jälle pihta, neh

  Kulla munuksed muhulased igas mailma nukkas! Mool oo teitele jälle üks tiadaandmine. Meite Muhu murde võistlus akkab jälle teite lugusid ja laulusid ootama. Sedakorda oo asi sedaviisi, et nagut juba mineva voasta emakielepäva aegus sai paika pantud, siis oo ikka viel kangeste oodetud teite kirjatükid kangetest muhulastest.

  Loe edasi...

 • Muhulased, kus naad koa oma eluaegas sattun põle, oo ikka ossan ilma tiha. Oma sitkuse ja kangusega oo naad igas mailma nukkas ennast ossan maksma panna. Ja oma tüöd oo naad oolega tein.

  Ühest kangest muhulasest oo jälle roamat välja tuln

  Muhulased, kus naad koa oma eluaegas sattun põle, oo ikka ossan ilma tiha. Oma sitkuse ja kangusega oo naad igas mailma nukkas ennast ossan maksma panna. Ja oma tüöd oo naad oolega tein.

  Loe edasi...

 • Uus voasta oo siis nüid käe. Neh ega sest aru ep soa, oo ta uus või vana. Ilm ikka ühteviisi pilves ja paljast aab lund alla. Pühadepoissa olla ikka liikun. Neid ep pia õnneks anged ega midagid.

  Terit ja ikka paramad uut teitele

  Uus voasta oo siis nüid käe. Neh ega sest aru ep soa, oo ta uus või vana. Ilm ikka ühteviisi pilves ja paljast aab lund alla. Pühadepoissa olla ikka liikun. Neid ep pia õnneks anged ega midagid.

  Loe edasi...

 • Voasta soab läbi jälle. Ilmarahval oo sõuke uhke moed, et voasta lõppus tänatse inimesi, kis oo kuidagidmoodi abiks oln ja sedaviisi. Nõnna oo moo tänane jutt koa üks pitk tänamise jutt.

  Voastalõpu jutt (1)

  Voasta soab läbi jälle. Ilmarahval oo sõuke uhke moed, et voasta lõppus tänatse inimesi, kis oo kuidagidmoodi abiks oln ja sedaviisi. Nõnna oo moo tänane jutt koa üks pitk tänamise jutt.

  Loe edasi...

 • Ennevanasti arvati, et kui toomabe tuiskab, siis olla aigusi oodata. Juu näeb, kui ulluks asjad aab. Ja õlut es tohtin toomabe tiha. Neh, aga kis ikka jõuluks õlut tahtis, sellel pidi ju toomabeks laar valmis olema koa.

  Terit ja kenad talvet (2)

  Ennevanasti arvati, et kui toomabe tuiskab, siis olla aigusi oodata. Juu näeb, kui ulluks asjad aab. Ja õlut es tohtin toomabe tiha. Neh, aga kis ikka jõuluks õlut tahtis, sellel pidi ju toomabeks laar valmis olema koa.

  Loe edasi...

 • Neh sie lumeläpatis tuleb ikka ühtevalu ülalt alla ja kut ep lõppekskid änam otsa. Aga mes sest siis äda oo. Kui ma laps olli, siis ikka vanamad inimesed riakisid, mõuksed ollid nende noores põlves talved oln.

  Jõulute aegas oo siikantis kipekiire

  Neh sie lumeläpatis tuleb ikka ühtevalu ülalt alla ja kut ep lõppekskid änam otsa. Aga mes sest siis äda oo. Kui ma laps olli, siis ikka vanamad inimesed riakisid, mõuksed ollid nende noores põlves talved oln.

  Loe edasi...

 • Kui sa ikka kuulad ja näed. Igaspool oo paljast üks jõulute jutt. Neh, meitel siigid kisub sõnnapoole. Resturaanis akatse keskel talvet surt uhked pidu pidama.

  Jõulud akkavad vägisi piale tulema

  Kui sa ikka kuulad ja näed. Igaspool oo paljast üks jõulute jutt. Neh, meitel siigid kisub sõnnapoole. Resturaanis akatse keskel talvet surt uhked pidu pidama.

  Loe edasi...

 • Kus nüid virutas seda va külma. Esteks tõi lume maha. Põle moad mitte alt ää külmangid enne. Ja nüid oo ilmad nii viluks vädan, et villvatt ja abukötsikas olga ikka ülessuti, kui kuuri alt akatsid tooma oo taris minna. Elusmajaskid ep sünni änam paljaste kinnardega rinki laska. Muedu oo natusse aaga nina nõllis pias. Või mis ep jäe ikka päris tõbidlema selle moega.

  Nüid läks talveks

  Kus nüid virutas seda va külma. Esteks tõi lume maha. Põle moad mitte alt ää külmangid enne. Ja nüid oo ilmad nii viluks vädan, et villvatt ja abukötsikas olga ikka ülessuti, kui kuuri alt akatsid tooma oo taris minna. Elusmajaskid ep sünni änam paljaste kinnardega rinki laska. Muedu oo natusse aaga nina nõllis pias. Või mis ep jäe ikka päris tõbidlema selle moega.

  Loe edasi...

 • Täna oo kadrinapäe. Muhu luteriusulistele oo sie suur püha, sest oo kirgu nimepäe. Meitel oo ju Liival Katariina kirk. Sial oo ikka väikestviiti seda kadrinapäeva peetud. Sedakorda ähk siis 28-ndal.

  Ätsest, uisust ja kadrianedest

  Täna oo kadrinapäe. Muhu luteriusulistele oo sie suur püha, sest oo kirgu nimepäe. Meitel oo ju Liival Katariina kirk. Sial oo ikka väikestviiti seda kadrinapäeva peetud. Sedakorda ähk siis 28-ndal.

  Loe edasi...

 • Neh, mineva teesibe õhta ma köisi koa Liiva koolimajas, kus seda uut roamatut tudvustati. Nüid oo välja tuln sõuke mailmatuma suur roamat “Meite Muhu mustrid” täis tarkust ja kenadust. Ja muidugist muhu noorikute tüökust. Roamatu kõik kolm tegijad Anu Pink, Anu Kabur ja Mai Meriste reakisid kõik kenad pitkad jutud sest, et mesmoodi seda roamatud tehti. Et põle aega oln süia ja magada koa mette.

  Meite Muhu mustrid (1)

  Neh, mineva teesibe õhta ma köisi koa Liiva koolimajas, kus seda uut roamatut tudvustati. Nüid oo välja tuln sõuke mailmatuma suur roamat “Meite Muhu mustrid” täis tarkust ja kenadust. Ja muidugist muhu noorikute tüökust. Roamatu kõik kolm tegijad Anu Pink, Anu Kabur ja Mai Meriste reakisid kõik kenad pitkad jutud sest, et mesmoodi seda roamatud tehti. Et põle aega oln süia ja magada koa mette.

  Loe edasi...

 • Neh, mineva nädali ma siis köisi Hellamoal seda surt uut kööki koa voatamas. Olli ikka uhke asi küll. Kõik vanad liidad ollid välja vissatud ja puhas uied asemel. Ja uied ahud ja raanikausid ja külmetuskapid ja nõudepesumassin. Ja siis olli viel sur uhke tükeldaja koa toodud.

  Meitel oo nüid eururahadega ehitat söömategu koht

  Neh, mineva nädali ma siis köisi Hellamoal seda surt uut kööki koa voatamas. Olli ikka uhke asi küll. Kõik vanad liidad ollid välja vissatud ja puhas uied asemel. Ja uied ahud ja raanikausid ja külmetuskapid ja nõudepesumassin. Ja siis olli viel sur uhke tükeldaja koa toodud.

  Loe edasi...

 • Orissaare aleviku elanikele palju muret ja küsimusi tekitanud probleem Orissaare tänavavalgustusega saab loodetavasti lahenduse järgmise nädala alguses.

  Orissaare aleviku pimendamises süüdlast ei otsita (5)

  Orissaare aleviku elanikele palju muret ja küsimusi tekitanud probleem Orissaare tänavavalgustusega saab loodetavasti lahenduse järgmise nädala alguses.

  Loe edasi...

 • Nüid keerti see kellu jälle teeseks ja õhtati oo varatsemini kotipime käe. Neh, ega naisterahva-inimesel põle sest ullu koa. Sedandi vidusel ja tulevalgeskid oo ea otsevarrast kududa.

  Õhta oo nüid varatsemini pime

  Nüid keerti see kellu jälle teeseks ja õhtati oo varatsemini kotipime käe. Neh, ega naisterahva-inimesel põle sest ullu koa. Sedandi vidusel ja tulevalgeskid oo ea otsevarrast kududa.

  Loe edasi...