Muhu uudised arhiiv

 • Neh, laupa lähäb larbatsku lahti. Terve kahessa pääva kestvad Muhu päävad. Ja sedaaegu ep soa mitte ända augu pialegid, kui sa ikka igaspool tahad asjaline olla. Akatuseks peetse laupa, 18. juuni õhta kellu kuiest Muhu muuseumis ää selle voasta teene suvesimman ja sellega seltsis avatse Muhu päävad ja lauldasse muhu laulusid.

  Joaninädali uudissed

  Neh, laupa lähäb larbatsku lahti. Terve kahessa pääva kestvad Muhu päävad. Ja sedaaegu ep soa mitte ända augu pialegid, kui sa ikka igaspool tahad asjaline olla. Akatuseks peetse laupa, 18. juuni õhta kellu kuiest Muhu muuseumis ää selle voasta teene suvesimman ja sellega seltsis avatse Muhu päävad ja lauldasse muhu laulusid.

  Loe edasi...

 • Mineva laupa olli Liiva koolimajas vilistlaste pidu. Pidulisi olli kut palju. Jägus nii majase kut õue piale. Neh, kena olli küll nähä sõuksi inimesi, kedast põle mitmel-setmel aal trehvan. Aga voata vanamaks põle küll keegid jäen. Kõik oo ikka just sedasammat nägu kut kooliaegaskid. Sest põle midagid, et kõikse esimesed lõpetajad läksid majast välja kolmkümmend viis voastad tagasi.

  Palju terissid siitpoolt jälle

  Mineva laupa olli Liiva koolimajas vilistlaste pidu. Pidulisi olli kut palju. Jägus nii majase kut õue piale. Neh, kena olli küll nähä sõuksi inimesi, kedast põle mitmel-setmel aal trehvan. Aga voata vanamaks põle küll keegid jäen. Kõik oo ikka just sedasammat nägu kut kooliaegaskid. Sest põle midagid, et kõikse esimesed lõpetajad läksid majast välja kolmkümmend viis voastad tagasi.

  Loe edasi...

 • Ühtejooni tuleb ikka rohkem sõuke suine tunne piale. Pidud ja olemised lähtvad sõukseks. Uisu rautamine aas ülemoalt siia mitu bussitäit rahvast ja autute karavan olli kut pulmas. Pidu ise andis koa juba suise pidu mõedud välja.

  Suine tunne

  Ühtejooni tuleb ikka rohkem sõuke suine tunne piale. Pidud ja olemised lähtvad sõukseks. Uisu rautamine aas ülemoalt siia mitu bussitäit rahvast ja autute karavan olli kut pulmas. Pidu ise andis koa juba suise pidu mõedud välja.

  Loe edasi...

 • Maikuu oo alles käe, aga meitel sii oleks juba kut kesksui või vähämaste joanipäe. Nii tuline rutt oo rahval pial. 19-ndamal mail olli Muhu muuseumil 38. sünnipäe. Seda sai kena piduga peetud. Koguva külaselts ja Liiva kooli lapsed köisid külas ja seltsis olli pandud kasuma kuusepuu.

  Varsti oo jälle sõuke päe, kus vanasid sõpru nähä soab

  Maikuu oo alles käe, aga meitel sii oleks juba kut kesksui või vähämaste joanipäe. Nii tuline rutt oo rahval pial. 19-ndamal mail olli Muhu muuseumil 38. sünnipäe. Seda sai kena piduga peetud. Koguva külaselts ja Liiva kooli lapsed köisid külas ja seltsis olli pandud kasuma kuusepuu.

  Loe edasi...

 • Pühabe õhta ma tahtsi koa oma koolilapse Tartu bussi piale panna, aga mette es soa. Põke olli sedasi äkitse kojo köima tuln ja ma põle mitte vahepial Kuresare soan, et teesele pilet ää osta. Ja ollis siis sõuksi ädalisi vähätumaks.

  Muhulased ep soa Tartu kooli piale

  Pühabe õhta ma tahtsi koa oma koolilapse Tartu bussi piale panna, aga mette es soa. Põke olli sedasi äkitse kojo köima tuln ja ma põle mitte vahepial Kuresare soan, et teesele pilet ää osta. Ja ollis siis sõuksi ädalisi vähätumaks.

  Loe edasi...

 • Talgud läksid tääve ette. Rahvast oln igaspool. Neh, ilm olli ju kena. Mis viga sedaviisi kuabitseda. Talgulised kiitvad takkajärgi vallavalitsust, kis kulud ää katab ja igatemoodi oo aidan, et päe asja ette läks ja tüöd, mis tiha taheti, tehtud koa said. Ja muidugist Liiva kooli kokatädisid, kis jälle suure laari tulist ead talgusuppi valmis tegid. Nüid aab rohu kasu ennast koa juba nii jõduraks, et mis ep soa ikka varsti eenateguga pihta akata. Sui tuleb vägisi kätte.

  Muuseum kuulutab sui algust

  Talgud läksid tääve ette. Rahvast oln igaspool. Neh, ilm olli ju kena. Mis viga sedaviisi kuabitseda. Talgulised kiitvad takkajärgi vallavalitsust, kis kulud ää katab ja igatemoodi oo aidan, et päe asja ette läks ja tüöd, mis tiha taheti, tehtud koa said. Ja muidugist Liiva kooli kokatädisid, kis jälle suure laari tulist ead talgusuppi valmis tegid. Nüid aab rohu kasu ennast koa juba nii jõduraks, et mis ep soa ikka varsti eenateguga pihta akata. Sui tuleb vägisi kätte.

  Loe edasi...

 • Mineva rieede õhta sai sii seda teatetantsi tansitud. No olli ikka uhke asi. Pisissed lapsed akkasid esteks Liivalt tulema ja muutkut üks rühm andis teesele järje üle. Ja sedaviisi pandi kargutes Koguva välja. Aga mo eest olli kõege uhkem ikka selle tansi lõpp, kui kõik tantsijad seltsis, pitkas sabas kange kargamisega Vanatoale pannid. Ja põle keegid väsin oln.

  Jõudu tüöle!

  Mineva rieede õhta sai sii seda teatetantsi tansitud. No olli ikka uhke asi. Pisissed lapsed akkasid esteks Liivalt tulema ja muutkut üks rühm andis teesele järje üle. Ja sedaviisi pandi kargutes Koguva välja. Aga mo eest olli kõege uhkem ikka selle tansi lõpp, kui kõik tantsijad seltsis, pitkas sabas kange kargamisega Vanatoale pannid. Ja põle keegid väsin oln.

  Loe edasi...

 • Oma murdevõistluse lõpetasime seks korraks mineva laupa ää. Kirjutajaid olli ühtekokku kakstesn tükki ja nendel olli tüösid kokku viistesn. Nii rasked indamist kut seevoasta, põle meitel küll enne ette tuln. Olli oma neli-viis sõukest tüöd, misele oleks pidan esimese kohja andma.

  Vanast ja uiest murdevõistlusest

  Oma murdevõistluse lõpetasime seks korraks mineva laupa ää. Kirjutajaid olli ühtekokku kakstesn tükki ja nendel olli tüösid kokku viistesn. Nii rasked indamist kut seevoasta, põle meitel küll enne ette tuln. Olli oma neli-viis sõukest tüöd, misele oleks pidan esimese kohja andma.

  Loe edasi...

 • Suuri nädal oo siis nüid käe. Neljabe ja rieede oo sõuke ea aeg, kus soab seda tulist ead toitu hapurokka priipärast süia. Ennevanaste oln Muhus sõuke moed, et suuri neljabe piale hapuroka süömist vissatud ennast pitkali ja siis nänn annud malakast. Ja mõndas pool peksetud sedaviisi oopis suuri rieede omingu. Aga sõuke keretäis pidi kalaõnne andma. Nõnna et olli ikka üsna asja eest soadud.

  Hapurokk seljast maha, värsked kalad selga jälle…

  Suuri nädal oo siis nüid käe. Neljabe ja rieede oo sõuke ea aeg, kus soab seda tulist ead toitu hapurokka priipärast süia. Ennevanaste oln Muhus sõuke moed, et suuri neljabe piale hapuroka süömist vissatud ennast pitkali ja siis nänn annud malakast. Ja mõndas pool peksetud sedaviisi oopis suuri rieede omingu. Aga sõuke keretäis pidi kalaõnne andma. Nõnna et olli ikka üsna asja eest soadud.

  Loe edasi...

 • Sui akkab pissitassa lisemale jõudma. Neh, oo sõuksi märka. Mineva rieede õhta tehti Kalakohviku uksed lahti. Nõnna kut Kristjan kuulutas, olla pihta akan nende neljas ooaeg. Abrilli kuu pidada Kalakohvik lahti olema iga nädali lõppus. Ja sialt moalt edasi juba põrutavad tääve ravaga. Suipp ja pirukas olle niisamma ead kut ennemalt. Siis tähändab et irmus ead kohe.

  Pissitassa suile lisemale

  Sui akkab pissitassa lisemale jõudma. Neh, oo sõuksi märka. Mineva rieede õhta tehti Kalakohviku uksed lahti. Nõnna kut Kristjan kuulutas, olla pihta akan nende neljas ooaeg. Abrilli kuu pidada Kalakohvik lahti olema iga nädali lõppus. Ja sialt moalt edasi juba põrutavad tääve ravaga. Suipp ja pirukas olle niisamma ead kut ennemalt. Siis tähändab et irmus ead kohe.

  Loe edasi...

 • Kevaded oo järjest rohkem nähä. Linnulaulu oo kõik kohjad täis. Lume alt tuleb muidugid mailmatuma paks kõntsakord välja, aga juu sest koa jägu soab. Väina juba aab lahti. Sii vahepial ollid kangeste udused päävad. Ja selletaudi oo meitel natusse vilumad ilmad kut ülemoal.

  Poed oo kut kalidor

  Kevaded oo järjest rohkem nähä. Linnulaulu oo kõik kohjad täis. Lume alt tuleb muidugid mailmatuma paks kõntsakord välja, aga juu sest koa jägu soab. Väina juba aab lahti. Sii vahepial ollid kangeste udused päävad. Ja selletaudi oo meitel natusse vilumad ilmad kut ülemoal.

  Loe edasi...

 • Paastumaarjapäe oo nüid möödas. Ennevanaste üteldi, et kui paastumaarja ööse külmetab, et siis külmetab viel nelikümmend ööd. Nõnna et kui vanade muhulaste tarkust usku, siis enne lehekuud ikka sojaks ep lähe. Lumi seesab koa viel nii vissisti moas. Päeva ikka kuigidpalju sulatab, aga ööse läpatab jälle uieste juure sadada.

  Meri ja mehed Koguva Väljal

  Paastumaarjapäe oo nüid möödas. Ennevanaste üteldi, et kui paastumaarja ööse külmetab, et siis külmetab viel nelikümmend ööd. Nõnna et kui vanade muhulaste tarkust usku, siis enne lehekuud ikka sojaks ep lähe. Lumi seesab koa viel nii vissisti moas. Päeva ikka kuigidpalju sulatab, aga ööse läpatab jälle uieste juure sadada.

  Loe edasi...

 • Kalendri järge piaks kevade nüid käe olema. Neh ta õues sõuke olemine koa, kut kevade vara ikka oo. Niipalju oo ukkas, et sie irmus lumeläpatis, mis talvega maha tulli, oo nüid jalgus ja ep sula nii rutuste ää viel.

  Kevade tulli

  Kalendri järge piaks kevade nüid käe olema. Neh ta õues sõuke olemine koa, kut kevade vara ikka oo. Niipalju oo ukkas, et sie irmus lumeläpatis, mis talvega maha tulli, oo nüid jalgus ja ep sula nii rutuste ää viel.

  Loe edasi...

 • Neh mineva teesibe olli meitel sii külakeskuses sur kange naestepääva pidamine. Laasu Ivo, või neh, Ivo Linna, tegi sibulasuppi. Ise ta olli kole ädas koa oln, et nõukse ulga naestele põle ta mitte viel pidan ühekorraga keedust tegema. Aga akkama ta sai easte, naesed oln tulisema rahul. Ja Muhu mieste ansambel tein magustoitu ja kannud lauluga toitusid lava piale.

  Sibulasupist, karmoskamängist ja noorsootüöst

  Neh mineva teesibe olli meitel sii külakeskuses sur kange naestepääva pidamine. Laasu Ivo, või neh, Ivo Linna, tegi sibulasuppi. Ise ta olli kole ädas koa oln, et nõukse ulga naestele põle ta mitte viel pidan ühekorraga keedust tegema. Aga akkama ta sai easte, naesed oln tulisema rahul. Ja Muhu mieste ansambel tein magustoitu ja kannud lauluga toitusid lava piale.

  Loe edasi...

 • Neh, murdevõistlus akkab nüid varsti ää lõppema. Emakielepäe jõvab kätte ja seks aaks piaksid kõikide tüöd ää antud soama. Magid ole vahepial paljast muhu kielega kamandan.

  Muhu kiel oo nüid internettis

  Neh, murdevõistlus akkab nüid varsti ää lõppema. Emakielepäe jõvab kätte ja seks aaks piaksid kõikide tüöd ää antud soama. Magid ole vahepial paljast muhu kielega kamandan.

  Loe edasi...

 • Neh, meitel sii olli koa vabariigi voastapääva pidamine. Meite muikus volikogu esinaene ja naksis vallavanam pidasid kõnesid. Vallavanam reakis muude kenade juttude vahele pitkalt, kui tähtis asi oo inimese teris. Neh ega tõbiste ja väetitega ep soa elu easte eetsi aada muidugid.

  Kenad paastukuu algust

  Neh, meitel sii olli koa vabariigi voastapääva pidamine. Meite muikus volikogu esinaene ja naksis vallavanam pidasid kõnesid. Vallavanam reakis muude kenade juttude vahele pitkalt, kui tähtis asi oo inimese teris. Neh ega tõbiste ja väetitega ep soa elu easte eetsi aada muidugid.

  Loe edasi...

 • Sii oo viimsel aal üsna rivis suri pidusid ja asju oln. Paljast üks teese otsas. Neh ja neljabe olli spordipäe koa takkatraavi. Ja eks sii ikka tuleb ühte koma teist viel. Aga muidugist oo ea, et talvisel aal oo koa asja pidu pidada. Sest muidu oo paljast sui läbi üks larbatsku. Nee kesktalve-aegsed pidud oo tükkis teist laani kut suised. Nee oo sõuksed langsad.

  Talvised pidud oo sõuksed langsad

  Sii oo viimsel aal üsna rivis suri pidusid ja asju oln. Paljast üks teese otsas. Neh ja neljabe olli spordipäe koa takkatraavi. Ja eks sii ikka tuleb ühte koma teist viel. Aga muidugist oo ea, et talvisel aal oo koa asja pidu pidada. Sest muidu oo paljast sui läbi üks larbatsku. Nee kesktalve-aegsed pidud oo tükkis teist laani kut suised. Nee oo sõuksed langsad.

  Loe edasi...

 • Voata nüid oo jõulud möödas, sest küinlapäe oo seljataga. Aga neh, ega põle aa põrmugid, et kodu istu ja jalgu seena piale aada. Tuline rutt oo kogu aeg. Neh mineva laupa õhta vidusel küll sai sõuke aeg võetud, et ma istusi ja kuulasi meite Muhu raadiud, midast esimest korda kuulata sai. Neh meite noordekeskus oo nüid Muhu raadiu tein ja seda soab iga laupa õhta kuulata, kis oskab üles otsi õige kohja.

  Külm oo küll, aga seda põle aega tunda mitte

  Voata nüid oo jõulud möödas, sest küinlapäe oo seljataga. Aga neh, ega põle aa põrmugid, et kodu istu ja jalgu seena piale aada. Tuline rutt oo kogu aeg. Neh mineva laupa õhta vidusel küll sai sõuke aeg võetud, et ma istusi ja kuulasi meite Muhu raadiud, midast esimest korda kuulata sai. Neh meite noordekeskus oo nüid Muhu raadiu tein ja seda soab iga laupa õhta kuulata, kis oskab üles otsi õige kohja.

  Loe edasi...

 • Kui sii mineva nädali olli jutuks, et muuseumis küinlapääva peetse, siis ma akkasi just mõtlema, et neh, suisel aal oo sii kipekiire, kui turista kõik kohjad ja paigad täis oo. Aga talvisel aal oo nendega asi viletsam. Ja siis ma omas mõttes mõtlesi, et juu nee turismitalud ja värgid piavad ikka kesktalve aegus koa midagid tegema.

  Talve oo tegemist küll

  Kui sii mineva nädali olli jutuks, et muuseumis küinlapääva peetse, siis ma akkasi just mõtlema, et neh, suisel aal oo sii kipekiire, kui turista kõik kohjad ja paigad täis oo. Aga talvisel aal oo nendega asi viletsam. Ja siis ma omas mõttes mõtlesi, et juu nee turismitalud ja värgid piavad ikka kesktalve aegus koa midagid tegema.

  Loe edasi...

 • Neh olli mool taris paljaste kinnardega ühe omingu posti vastus köia. Tunsi küll, et võttis kindrud ja abud koa takkapihta vähä nasidlema. Teese omingu olli pauk käe.

  Küinlapäe oo seljataga

  Neh olli mool taris paljaste kinnardega ühe omingu posti vastus köia. Tunsi küll, et võttis kindrud ja abud koa takkapihta vähä nasidlema. Teese omingu olli pauk käe.

  Loe edasi...