JUHTKIRI: Iga hooldekodu oma asi?

Kuidas saab omavalitsus planeerida sotsiaalteenuse osutamist, kui ta ei tea, kui palju on neid, kes seda teenust vajavad? Milliste andmete pealt prognoosida, kas ja millal on tarvis laiendada olemasolevaid hooldekodusid või ehitada uusi? Just selline on paraku olukord üldhooldusteenuse osas – Saaremaa vallavalitsusel puudub ülevaade sellest, kui palju on neid inimesi, kes hooldekodukoha saamiseks järjekorras ootavad.

Seda, kui palju on kokku neid, kes valla hallatavates hooldekodudes kohta vajavad, ei tohiks vallavalitsuse sotsiaalosakonnal olla kuigi keeruline kindlaks teha. Vähemalt teoreetiliselt mitte. Eriti kui arvestada, et Saaremaal tegutsevate hooldekodude üleslugemiseks piisab ühe käe sõrmedest.

Olgugi et koha saamiseks pannakse end järjekorda konkreetses hooldekodus, on ju võimalik küsida hooldekodudest nimekirjad, võrrelda, kui paljud nimed nendes järjekordades kattuvad, seejärel aga võtta iga kohasoovija või tema lähedastega ühendust, uurimaks, kui ruttu kohta tarvis on. Kas sellise ülevaate koostamine käib vallaametnikele tõesti üle jõu? Või pole see piisavalt oluline?

Print Friendly, PDF & Email