Tegevustoetused tekitavad küsimusi (14)

Sel nädalal kinnitatud Saaremaa valla mittetulundusühingute tegevustoetuste jaotus on tekitanud ühtaegu nii pettumust kui ka küsimusi.

Vald jagas tegevustoetusteks üle 300 000 euro. Valdkondade järgi läheb kõige suurem summa, 88 134 eurot, spordiürituste, -taristu ja treeningtegevuse toetamiseks. Muusikute ja muusikaürituste toetuseks eraldati 84 500 eurot. Sellest üle poole ehk 50 000 moodustab toetus Saaremaa ooperipäevadele.

Abivallavanem Kristiina Maripuu ütles, et 2019. aasta tegevustoetuste eraldamisel lähtuti Saaremaa valla uuest mittetulundustegevuse toetamise korrast, mis võimaldab toetust jagada ühtsetel alustel. “Tundub, et uus kord on hästi omaks võetud ning toetuse saajate nimekirja vaadates saab tõdeda, et toetatud on eri piirkondade suuremaid ja väiksemaid ettevõtmisi ning nii traditsioonilisi üritusi kui ka uusi algatusi,” lausus ta.

Hinnati 113 taotlust, millest rahastamata jäi 34. Vallavalitsuse teatel hindas taotlusi laiapõhjaline hindamiskomisjon, kusjuures arvestati taotleja jätkusuutlikkust, taotluse mõju elukeskkonna parandamisel ning kulude otstarbekust. Lähtuti nii seniste omavalitsuste praktikast kui ka valla eelarve 2019. aasta võimalustest.

Kuigi vallavalitsus viitab raha jagamisel ühtsetele alustele, see tulemusest välja ei paista.

Teatud taotlused suunati vallavalitsuse teatel teistesse taotlusvoorudesse, kuna tegemist ei olnud otseselt tegevustoetustega. Ometigi on üheteistkümnel juhul raha eraldatud klausliga: “Toetada. Kuigi tegemist on projektitoetusega, hinnata käesolevas taotlusvoorus. Edaspidi palume esitada samasisuline taotlus projektitoetuste taotlusvooru.” Sel moel on eelarvest jagatud kokku 11 100 eurot.

Kuigi vallavalitsus viitab raha jagamisel ühtsetele alustele, see tulemusest välja ei paista. Näiteks kui MTÜ Võimlemisklubi Pärl sai regulaarseks treeningtegevuseks 1000 eurot, siis MTÜ-le Võimlemisklubi Flex ja MTÜ-le Spordiring soovitatakse treeningute jaoks taotleda hoopiski huvihariduse, erahuvikoolide või spordiklubide toetust.

Eriti kentsakas on toetusest ilmajätmine põhjendusega, et soovitud üritus tuleb korraldada hoopis teisele MTÜ-le eraldatud rahast. Aga just nii on juhtunud Laadla jaanitule ja Laadla leivapäevaga, mille korraldaja MTÜ Reinuldi peab lootma MTÜ Torgu Kogukonnamaja heatahtlikkusele.

Vastuolulised tunduvad ka mitmed sarnastele tegevustele eraldatud toetused. Näiteks kui vaadata külakokkutulekuid, siis Roobaka küla esmamainimise 500. aastapäevale pühendatud suur külakokkutulek saab toetust 1000 eurot, Soela, Pammana ja Murika küla kokkutulek kolme peale kokku aga 800 ning Orinõmme ja Liigalaskma kokkutulek kahe peale 600 eurot.

Mitu tegevustoetusest ilmajäänud MTÜ esindajat ei varjanud oma pettumust rahajaotuse sellise tulemuse üle, kuid ei soostunud siiski oma nime all kriitikat tegema. Eriti nördimapanev on nende jaoks see, et taotluste esitamisest on möödas juba pool aastat, kõigile anti lootust ja lõpuks hoiti selle kohta, kes toetust siiski ei saa, infot lihtsalt kinni.

Vallavalitsus lohutab toetusest ilmajäänuid sellega, et peagi avanevad ka teised mittetulundustegevuse toetamise uue korra alusel toimuvad taotlusvoorud. “Sealhulgas nii projektitoetusvoorud kui ka rakendame ülevallaliselt külaraha, lisaks on võimalik taotleda ka oma- ja kaasfinantseerimise osalist katmist valla poolt, osalemaks erinevates välis- või siseriiklike vahendite toetusvoorudes,” ütles abivallavanem Marili Niits.

Külaraha on planeeritud valla 2019. aasta eelarves 40 000 eurot, oma- ja kaasfinantseerimise osalist katmist summas 31 000 eurot ning projektitaotluste toetamiseks ligemale 70 000 eurot.

Tegevustoetuste ülevaadet saab vaadata vallavalitsuse kodulehelt: saaremaavald.ee/kodanikeuhendustetegevustoetus.

 

Print Friendly, PDF & Email