MUHU UUDISSED: Laupaks nobesid näppusid!

Muhu naeste näputüö oo kõrges indas igas ilmakoares. Aga viimsel aal, põle midad parata, mehed põle oma nokitsemistega viletsamad mitte märki. Tegavad niisamma moekaid asju kut naesedkid.

Neh, ja et Muhus näputüö oo nii kangest kena, siis oo küll igate muodi sobilik ja purukena, et tuleva laupane Soare moakonna käsitüöpäe pietse ää just Muhus, Liiva kuolimajas. Ja kuupäevaks oo siis kuiesteistmes, siis nüid laupa neh. Kokkusoamise ja kirjapanemise kelluaeg oo ükstesn. Veerand kahestteistmest Sepa Asta piab maha pitka loengu “Muhu tikandi ajalugu”. Ja kahestteistmest avatse tüötuad. Tube oo kokku kuus tükki. Ühtes Oad ja Eed õpetavad mustrime puu ja riide piale moalima, teises tihasse kadagast prossa, kolmandas näitab Põitse Nõmmesaadu Rita vekitegu. Ja neh, et oo juba nõuke magus tegemine, mis pärast kõhtu lähäb, siis selle tua jäuks oo taris kolm eurut raha koa seltsi võtta. Neljandamas ruumis Sisa Kristjan jägab metallist ehete tegemise tarkust ja viiendas Endla Kalju näitab kuidas ta oma tulisema uhkeid kadagaseibidest asju tieb. Ja kuiendas ruumis oo Kalju Meelis, kis õpetab peremärkisid tegama.

Ja nüid oleks paras aeg kõege mielepärasem tüötuba välja valitseda ja ennassid juba kohe kirja anda. Selle jäuks tuleks elista Tiinale Hellamoa külakeskusse 51 63 773 või siis kirjuta tiinajogi@gmail.com.

Lõunaaegas pakutse suppi koa ja sellepärast oo õppemisest osavõtmisel pissike tasu koa –kolm eurut. Ja selle lõunase süömakorra pärast oogid kole tähtis, et soaks ennassid just kohe kirja pantud. Tiab akata tuhlist varuma. Lõpetamise kelluaaks oo üteldud kolmveerand kolm ja kohe selle järges, kellu kolmest, akkab sõrulaste ansambli Küi kontsert, misega sie tarbline päe kenaste kokku soab võetud.

Omale soab moni koa soeta. Nõnna, et rahakott piaks ikka seltsis olema. Pakutse muhulaste näputüöd ja kodutehtud jäätist ja vahvlime. Ja kümnest kellu viieni soab Piiri taaskasutuskeskusest omale lõnga koa osta. Nõmmesaadu Mare juba ütles, et ehkkid ta uksed oo valla kellu kolmeni muedu, siis selle pääva ta ojab kellu viieni, et nie, kis kuolimajast tulavad tarkust taga aamast, soavad enne Soaremoale minemist omale lõngad Piiri alt seltsi osta.

Ja laupa õhta kellu seitsmest akkab Koostas jälle mälumängi õhta pihta. Ja nende kord põle koa vahepial muutun mitte. Ikka soab ennassid juba aegsaste Liinule kirja panna ja ikka küsitse kaks eurut iga inimese kääst, kis omasid ajusid sial tuuluta tahab.

Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email