Vandeadvokaat Glikman küsib vallalt eratee eest tasu (19)

Saaremaa vald riskib kohtuasjaga Eesti ühe nimekama vandeadvokaadi Leon Glikmani vastu, kes ei nõustu tasuta sundvalduse seadmisega tema osalusega ettevõttele kuuluvale erateele.

Jutt käib Pahapilli külas asuvast 2,2 km pikkusest Vareseranna teest, mis läbib 12 kinnistut, neist üks kuulub varahaldusfirmale Glikman & Glikman OÜ. Vareseranna tee on üks paljudest erateedest, mida vald soovib sundvalduse seadmise kaudu muuta kogu tee ulatuses avalikult kasutatavaks.

Kuigi vald viitab, et sundvalduse seadmine ei takista omanikul kinnistu tavapärast kasutamist ja sellega kaasnevad hoopiski soodustused, siis Leon Glikman leiab, et sundvalduse seadmine ilma tee omanikule tasu maksmata oleks ilmselgelt õigusvastane. “Sundvalduse tasu eelduseks pole üksnes see, kas on kahju tekkinud. Piisab omandiõiguse kitsendamisest,” viitab ta.

Nimeka vandeadvokaadi sõnutsi vähendab sundvaldus kinnistu turuväärtust ning omaniku kasutuseeliseid, sealhulgas privaatsusõigust. Kõrvaliste sõidukite liikumine kulutaks teed ja vähendaks selle kvaliteeti, kinnistule paisataks heitgaase, kaasneks müra jne. Omanik peab ka sundvaldusega koormatud teelt tasuma maamaksu vaatamata sellele, et sundvaldus seatakse mitte omaniku, vaid avalikes huvides jne.

Leon Glikman toob välja, et kohtupraktikas on teele juurdepääsu tasu osas paika pandud selged juhised ja mitte ühelgi juhul ei sanktsioneerita eraomandi tasuta kasutamist omaniku tahte vastaselt.

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus sätestab vandeadvokaadi sõnul sõnaselgelt, et kinnisasja omanikule makstakse sundvalduse seadmise korral sundvalduse tasu, kui ei lepita kokku teisiti. Glikman pole vallaga tasuta sundvalduses kokku leppinud, küll aga käinud välja kompromissvariante. Nii pakkus ta ühe võimalusena Glikman & Glikman OÜ-le kuuluvat kinnistut vallale mõistliku hinnaga müüa, teise võimalusena aga õigust püstitada üks hoone merele lähemale. Saaremaa vald lükkas tagasi mõlemad pakutud variandid. Maatükki vald osta ei soovi, mis aga puudutab õigust ehitada merele lähemale, siis seda reguleerivad ehitusseadustik ja planeerimisseadus.

Esmaspäeval valda saabunud kirjas avaldas vandeadvokaat Leon Glikman endiselt lootust kompromisslahendusele. Ühtlasi andis aimu asjade võimalikust ebameeldivamast arengust. “Meie eesmärk on õigusvastase haldusakti ja sellega kaasnevate pikaldaste ja kulukate vaidluste ärahoidmine,” märkis Glikman.

Print Friendly, PDF & Email