ÜLESKUTSE: Öelge üks ilus koolinimi! (9)

Juba rohkem kui nädal tagasi räägitud ideekorjel selgus, et valdavalt soovitakse praegusel Saaremaa ühisgümnaasiumil ka põhikoolina jätkata sama logo, sama tekli, sama koolivormi ja sama hümniga, sest alustav gümnaasium neid ju ei kasuta. Aga nimi? Põletav küsimus? Tänaseks pakutud nimevariandid on järgmised:

– Kuressaare Hariduse Tänava Kool (KHTK või HTK), sest asume sellenimelisel tänaval (naljatlemisi – Hariduse tänaval õpitakse ja Nooruse tänaval möllatakse ehk kas selline “vastandus” on mõistlik?);

– Kuressaare Linnakool (KLK), sest see on ajalooliselt esimesena nimetatud kool meie linnas ja natuke võiks vihjata ka sajandi saarlasele Ivo Linnale, kes on meie kooli teeneline vilistlane;

– Saaremaa Ühisgümnaasium (SÜG) ehk nimi võiks jääda samaks kogu oma ajalooga, mis sest, et gümnaasiumiosa enam pole;

– Saaremaa Ühiskolleegium või Saaremaa Ühishariduskolleegium (SÜK – hääldus muutub tegelikuks, sest SÜG-i oleme ka alati hääldanud tugevana e SÜK), sest meie keskkonnahariduskeskuse tegevusega oleme tegelikult seotud pea kõigi Saaremaa koolide ja paljude lasteaedadega ning tegu oleks nagu kollegiaalsuse ehk koosjuhtimisega (Eestis on olemas ka gümnaasiumina Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium ja põhikoolina Maarjamaa Hariduskolleegium).

Ootan huvitavaid ja innovaatilisi ideid ning ka mõne juba pakutud mõtte tarku põhjendusi või vastuväiteid. Kel vähegi mõtteid, lasku tulla ehk saatku oma arvamused minu meilile.

Viljar Aro, koolijuht
Allikas: SÜG Press

Print Friendly, PDF & Email