MTÜ soovib Kukessaare sadamakoha korda teha (1)

MTÜ Sandla Sadam taotleb Saaremaa vallavalitsuselt detailplaneeringu algatamist, et renoveerida Kukessaare väikepaatide hoiuala ja rannaäärne puhkeala.

“Soov on selline, et sealt saaks vabalt merel käia,” ütles MTÜ juhatuse liige Riho Mägi. “Praegu on see paik ju väga räämas, pole sellist kohta, kus paadid randuksid ning mis oleks lainete eest kaitstud.”

Piirkonna rannakalurite väikepaatide turvaliseks hoidmiseks, kalurite turvaliseks paati sisenemiseks ja sealt väljumiseks mõeldud ala on kavas puhastada mudast ja setetest ning rajada väikepaatide veeskamiseks kaldalus, hoiuala kaitseks rajada aga looduskivist muulid.

Samuti soovib MTÜ parandada olemasoleva looduskivist ja betoonist kaldarinnatise ning rajada kerghoone paadivarustuse hoidmiseks, samuti võrkude puhastamiseks ja hoidmiseks.

Veel kavatseb ühing puhastada veeala roostikust ja settest, et rajada liivalusel suplusala koos riietuskabiinidega. Plaanis on ka suurendada olemasoleval puhkealal asuvat parklat, uuendada rannavolleplatsi ja teisi mängualasid ning rajada korvpalliplats.

Munitsipaalomandisse kuuluva maatüki suurus on pisut üle nelja hektari. Praegu asuvad puhkealal kuivkäimla ja riietuskabiinid. MTÜ kavandab sinna ka elektri- ja veevarustust.

“Enne, kui saab täpsemalt rääkida, millal ja kuidas, ootame ära vallavalitsuse nõusoleku,” lausus Mägi. “Ilmselt peab ka keskkonnateenistusega kooskõlastama, sest koht piirneb ju  looduskaitsealaga.”

Toetust väikepaatide hoiuala ja rannaäärse puhkeala kordategemiseks loodab MTÜ saada vallalt – “Kuulub ju see maatükk vallale nii praegu kui ka edaspidi,” põhjendas Mägi – ning ehk ka Saarte Kalanduselt.

“See detailplaneering oleks pidanud tehtud saama juba Pihtla valla aegu,” leidis Mägi. “Nüüd tuleb kõike algusest peale tegema hakata.”

 

Print Friendly, PDF & Email