Uus statuut lubab külavanema rolli täita ka külaseltsil (3)

Saaremaa vallavalitsuse ettevalmistatud eelnõu kohaselt saab aleviku- ja külavanema rolli täita ka mittetulundusühing või seltsing, mis on asutatud kohaliku elu arendamise eesmärgil.

Abivallavanem Kristiina Maripuu selgitas, et jaanuari lõpus saadeti eelnõu tööversioon arvamuse avaldamiseks osavallakogudele ja Lääne-Saare kogukonnakogule ning tulemuseks saadi pea 150 ettepanekut ja soovitust, mida eelnõu koostamisel suuresti arvesse võeti.

Näiteks on kõneainet pakkunud statuudi eelnõus ette nähtud võimalus, et vanema ülesandeid saab täita MTÜ või seltsing. “Saaremaa valla aleviku- ja külavanema ühtse statuudi puhul on võetud aluseks ühinenud valdade sarnased õigusaktid. Selles konkreetses küsimuses on lähtutud Lääne-Saare valla vastavast statuudist, milles öeldakse, et kui külas tegutseb aktiivselt külaselts, siis võib seltsi eestvedaja suhetes vallaga asendada külavanemat,” viitas Maripuu.

Uue statuudi kohaselt saabki aleviku- või külavanema kandidaadiks esitada ka MTÜ või seltsingu. “See on üks täiendav võimalus ja sellist lahendust võiksid kaaluda külad, kus näiteks külaselts ja külavanem muidu teineteist dubleeriksid. Samuti võimaldab selline lähenemine vanema rolli kogu seltsile või seltsingule laiendada,” märkis Maripuu ja lisas, et kindlasti on neid külasid, mille puhul see oleks igati loomulik variant.

“Aleviku- ja külavanema valimine on siiski vabatahtlik ja ennekõike võimaldab vanema olemasolu paremat infovahetust – seda ka juhul, kui selle funktsiooni kandja on kohaliku elu arendamise eesmärki täitev MTÜ või seltsing,” lausus ta.

Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuudi eelnõu läbis vallavolikogus esimese lugemise möödunud nädalal ja tuleb taas arutusele 28. märtsi istungil. Muudatusettepanekuid saab eelnõule esitada veel volikogu komisjonide kaudu ja tähtaeg selleks on täna, 8. märtsil.

Print Friendly, PDF & Email