Üks kümnest naisteta külast asub Saaremaal

Saare maakonnas Kugalepa külas ei ela ainsatki õrnema soo esindajat, Iruste külas aga valitseb suur naiste ülekaal.

Enne naistepäeva avaldas statistikaamet oma blogis ülevaate, kui suur oli naiste osatähtsus Eesti asustusüksuste elanike seas möödunud aasta 1. jaanuari seisuga.

“Ainsagi naiseta külasid oli Eestis kümme, nende seas Kugalepa küla Saaremaal,” tõdes statistikaameti geoinfo spetsialist, ka ise Saaremaalt pärit Helerin Äär.

Kugalepa külas elas möödunud aasta 1. jaanuari seisuga vaid neli meest.

Ainus Eesti küla, mille asukaiks on üksnes naised, oli aga Rõuge vallas asuv seitsme elanikuga Villa küla Rõuge vallas.

“Vaadates üldist pilti elanike paiknemisest, siis oli pelgalt naiste- või meesterohkeid asustusüksusi vähe,” märkis Äär. Tema sõnul eristusid üldisest pildist enim kaks Eestimaa piiriäärset maakonda – Võru ja Saare maakond.

Saare maakonna külade kõrgeim naiste osakaal on Ida-Saaremaal Pöide osavallas Iruste külas – 86%. Rahvastikuregistri andmeil elas seal mullu 1. jaanuari seisuga seitse inimest – kuus naist ja üks mees.

“Meie külas on küll väga vähe rahvast, ent suur naiste ülekaal on siin tõepoolest,” tõdes kõige kauem Iruste külas elanud Eevi Lember. “Meil on mitu üksikut naist ja vaid üks üksik mees.”

Leisi osavallas asuvas Hiievälja ja Kihelkonna osavallas paiknevas Tagamõisa külas on naisi 80% elanikest. Pöide osavallas Väikese väina ääres asuvas Talila külas on naisi 75%, Jauni külas Mustjala osavallas 73% ja Koiduvälja külas Leisi osavallas 70%.

Sõrves on külasid, kus naisi 70% ja rohkem, koguni kolm: Lõupõllu (75%), Kaimri (75%) ja Laadla (70%).

Suurim naistepõud valitseb, nagu juba märgitud, Mustjala osavallas asuvas Kugalepa külas, kus ei ela ühtki õrnema soo esindajat. Muhus Võikülas on neid vaid 7% elanikest. Lääne-Saaremaal endise Lümanda valla territooriumil asuva Vahva küla asukate hulgas on naisi 14%, Valjala osavallas Võrsna külas, Kihelkonna osavallas Kehila külas ja Lõu külas Sõrves 17%. Saue-Mustlas Pihtla osavallas ning Abaja külas Kihelkonna osavallas on naisi täpselt viiendik, endise Kärla valla territooriumil asuvas Hirmuste külas aga 27%.

1. jaanuari seisuga elas Eestis 698 049 naist, kes moodustasid 53% Eesti elanikkonnast. Kõige rohkem asustusüksusi, kus naiste osatähtsus oli vähemalt 60%, asus Võru (60) ja järgmisena Saare maakonnas (25). Naiste ja meeste osatähtsus oli enam-vähem võrdne ligi 80 protsendis Eesti asustusüksustes.

 

Print Friendly, PDF & Email