Muuseumide arendustegevus muinsuskaitseametile

1. maist jõustuv uus muinsuskaitseseadus annab riigi tasandil mitmed muuseume puudutavad teemad muinsuskaitseameti korraldada.

“Muuseumide jaoks muutub nii mõndagi, ehkki külastaja neid muutusi ilmselt ei hooma,” nentis kultuuriministeeriumi muuseuminõunik Marju Reismaa. Muinsuskaitseamet hakkab tema sõnul 1. maist koordineerima nii muinsuskaitse kui ka muuseumide valdkonna arendamist.

See hõlmab muuseumide infosüsteemi arendamist, muuseumidele projektitoetuste jagamist, rahvusvaheliste näituste kahjuhüvitise taotluste menetlemist, muuseumikogude järelevalvet.

Ka on siia arvestatud kõikide muuseumide nõustamine, olenemata nende juriidilisest või omandivormist, muuseumiseaduse, autoriõiguste ja andmekaitse küsimustes.

Ühtlasi jäävad ameti korraldada ja hallata muuseumitöötajate koolitused ning juhendite ja standardite juurutamine.

Ameti uued ülesanded hõlmavad ka muuseumide ühishoidlate kavandamist ja nende valmides ka juhtimist.

Kultuuriministeerium jääb Reismaa sõnul muuseumidele kontaktiks investeeringute ja riigi antava tegevustoetuse küsimustes.

“Selline ümberkorraldus võimaldab kultuuriväärtuste valdkonda juhtida ühtselt ning ressursse paindlikumalt ja efektiivsemalt kasutada,” märkis ta.

Print Friendly, PDF & Email