Kuressaares arutletakse keskkonnakaitse teemadel (Otseülekanne) (2)

Ökosüsteemid ja keskkonnasaaste ei tunnista riigipiire ning seetõttu on oluline mõtelda sellele, kuidas saaksime panustada oma looduse ja Läänemere kaitsmisesse mitte ainult riigi ja Euroopa Liidu, aga ka iga indiviidi tasandil.

Neljapäeva õhtul arutlevad Kuressaare Väikelaevaehituse kompetentsikeskuses eksperdid selle üle, kuidas saaksime paremini kaitsta Eesti loodust nii maismaal kui ka veekogudes – sealhulgas loomulikult Läänemeres!

TalTech-i professori Dr. Kai Künnis-Berese sõnul on oluline mõista elurikkuse olemust ning seda mõjutavaid tegureid.

“Lisaks Eesti Merestrateegiale, mille koostamisel ka ise osalesin, räägin kindlasti ka mikromaailma elurikkusest, millega tegelen oma igapäevases uurimistöös. Sellel suhteliselt uuel valdkonnal on inimkonna seisukohast tohutu perspektiiv, mis avaldub bio- ja ökoinnvoatsioonis, uute materjalide väljatöötamises ning ka bioenergeetikas,“ avas Künnis-Beres neljapäeval arutlusele tulevaid teemasid.

Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialisti Irja Truumaa sõnul on oluline inimestele teadvustada, mida nad saavad teha selleks, et vee kvaliteet oleks parem ja vee-elustikule ei sünniks kahju.

“Kui väga lihtsustatult selgitada, siis iga Eesti maatükk pestakse mitu korda aastas vihmaveega läbi ning kõik, mis on seal maa peal enne pesu, jõuab paratamatult otse või läbi pinnase ka meie veekogudesse. Seega: teeme oma kodu korda ning hoiame saasteained juba eos oma kodust ja aiast eemal,“ ütles Truumaa.

Truumaa sõnul on vee kvaliteedi parandamisel ja vee elustiku aitamisel abi ka päris tavalistest tegevustest nagu vana panni välja vahetamine, vanade ravimite viimine jäätmejaama, või mereranda jalutama minnes prügikoti kaasa võtmine, et vajadusel sealt prahti koristada.

Saaremaa kohaliku vaate keskkonnakaitsele annab Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi, kelle sõnul pole loodushoid midagi anonüümset, kauget ja võõrast vaid puhtalt üksikisiku hoiakute kujundamise küsimus.

„Minu arvates on meil kõige suuremaks probleemiks see, et kadumas on lihtne, vastastikusel seosel, kogemusel ja traditsioonil tuginev kontakt looduse ja selle väärtustega. Loodushoid tundub üha enam üksikute hobi, mitte üleüldine mentaliteet,“ nentis Talvi, kelle sõnul on lihtne talupojatarkus parim looduskaitsja.

Keskkonnahoiule pühendatud aruteluõhtu 7. märtsil kell 16:30 Kuressaare Väikelaevade kompetentsikeskuses. Vestluse käigus arutletakse nii selle üle, mida saaksid Eesti ja Euroopa Liit teha selleks, et paremini meie elukeskkonda kaitsta, aga jagatakse ka praktilisi nõuandeid, kuidas inimesed ise saaksid aidata säilitada meie puhast elukeskkonda ja veestikku.

Aruteluõhtule on oodatud kõik huvilised ning õhtuooteks pakutakse ka pisut kehakinnitust.

Üritusele saab registreeruda veebilehel http://tinyurl.com/EUProtects ning arutelu vältel saavad nii kohalviibijad kui ka veebi vahendusel ülekande jälgijad esitada ekspertidele küsimusi kasutades www.sli.do lehel sisselogimiseks teemaviidet #EUProtects.

Üritust korraldab Euroopa Komisjoni Eesti esindus koostöös Oesel Studiumi, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ning TalTech’iga. Arutelu on osa kampaaniast #EUprotects, mille eesmärgiks on arutleda Euroopa Liidu rolli üle inimeste igapäevaelus.

Rohkem infot kampaania kohta leiab veebilehelt https://europa.eu/euprotects/content/homepage_et. Ühtekokku toimub erinevatel teemadel kaheksa aruteluõhtut kaheksas Eesti linnas, rohkem infot ürituste kohta leiab veebilehel https://ec.europa.eu/estonia/events/EUProtects_et.

Print Friendly, PDF & Email