Riik tahab liinibusside lisapeatused seadustada (8)

Maanteeamet soovib leevendada seaduspügalat, mis keelab liinibussidel teha peatusi väljaspool ametlikke bussipeatusi.

“Töötame selle nimel, et võimaldada madala liiklussagedusega teelõikudel bussist väljumist ka peatuste vahelisel alal ning selleks kanname tulevikus võimalikud marsruudid eraldi kaardikihile peatus.ee keskkonnas,” märkis maanteeameti peadirektor Priit Sauk omavalitsustele ja transpordikeskustele saadetud kirjas.

Maanteeameti ühistranspordi järelevalvetalituse juhataja Ahto Pahk ütles, et peatuste vahelisel alal väljumine on olnud teemaks juba pikemat aega ning see puudutab peamiselt maapiirkondi, kus reisijad soovivad väljuda oma talu tee juures või vähemalt nii lähedal kodule kui võimalik. Et väljaspool peatusi on liiklusoht oluliselt suurem, siis ei luba ühistranspordiseadus peatuste vahelisel alal inimesi bussist välja lasta.

Sageli tulevad bussijuhid reisijate soovidele vastu ja lubavad neil palutud kohtades väljuda. “Inimlikult ma mõistan antud lähenemist, kuid seda ei saa pidada nõuetekohaseks tegevuseks,” ütles Ahto Pahk. Siiski püüab maanteeamet nüüd koos piirkondlike ühistranspordikeskuste ja kohalike omavalitsustega leida viisi, kuidas probleemi lahendada. “Oleme asunud otsima võimalusi, kuidas probleemile lahendust leida nii, et see oleks kehtiva õigusega kooskõlas, arvestaks reisijate huvidega ning liiklusohutusega.”

Et tegemist on alles ideega, on konkreetsetest viisidest ja lahendustest Pahki sõnul veel vara rääkida. Uutele peatustele kooskõlastuse andmiseks soovib maanteeamet, et ka Saaremaa vald esitaks taotluse soovitud peatuste asukohtade kirjeldusega. Taotluses palub maanteeamet muu hulgas välja tuua ka eeldatava kasutajate arvu.

Saaremaa valla transpordinõunik Karl Tiitson ütles, et mitteametlike peatuste teema on pälvinud üleriigilist tähelepanu. Detsembris arutati seda Eesti linnade ja valdade liidus ja tõdeti, et reisijad on lisapeatuste lubamisest väga huvitatud. Ka Saaremaa vald oli päri, et reisijate soovidele võiks selles küsimuses mööndusi teha.

Print Friendly, PDF & Email