Vald saab võlanõustaja

Saaremaa vallavalitsuses asub märtsis tööle võlanõustajast sotsiaaltööspetsialist, Orissaare osavalla elanikud saavad aga nii uue sotsiaaltöö- kui ka lastekaitsespetsialisti.

Orissaare osavalla lastekaitsespetsialistina alustab 18. märtsist Kaide Aaso, kes on 15 aastat töötanud Tornimäe põhikoolis sekretäri, huvijuhi, raamatukoguhoidja ja kodutütarde juhendajana.
“Kuna ma ei õpi oma ametis enam midagi juurde, tundsin, et minu aeg siin koolis on otsa saanud,” ütles Aaso Saarte Häälele. “Minu jaoks on oluline, et saaksin areneda, uusi teadmisi ja oskusi omandada.”

Kaide Aaso on lõpetanud Tallinna pedagoogilise seminari noorsootöö erialal. “Kindlasti on tarvis aga juurde õppida, et saada lisaks lastekaitsespetsialisti kutsetunnistus.”

18. märtsist alustab Orissaare teenuskeskuses sotsiaaltööspetsialisti ametis samas kohas praegu lastekaitseametnikuna töötav Merilin Nöör.

4. märtsist asub aga Saaremaa vallavalitsuses ametisse Teele Talk-Kõdar, kes tegeleb sotsiaal- ja võlanõustamisega.

Talk-Kõdar valiti konkursil välja kolme kandidaadi hulgast. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli õigusteaduskonnas bakalaureuse- ja magistriõppe. Samuti on Talk-Kõdaril võlanõustaja kutsetunnistus, ta on töötanud võlanõustajana ja neid ka koolitanud.

“Saaremaa vald ei ole varem ise otse teenuse saajale võlanõustamisteenust pakkunud. Minu eesmärgiks on välja arendada kliendi jaoks kiire, efektiivne ja paindlik teenus, mis lähtuks just teenuse saaja vajadustest ja eesmärkidest,” rääkis Teele Talk-Kõdar, märkides, et võlanõustamisteenus on kõigile valla elanikele tasuta.

Print Friendly, PDF & Email