Mäebe rahva soov: tehke kasvõi Karuperse peatus! (10)

MIKS MITTE SÄRAVA? Koolilapsed Lisette ja Viktoria, Marje Kivirand, Annika Ellervee ja Pille Kokk leiavad, et uue bussipeatuse nimi võiks olla näiteks Särava.
Maanus Masing

Sõrvemaa Mäebe küla rahvas tahab küla algusesse nõudmisel bussipeatust, sest bussijuhid keelduvad viimasel ajal väljaspool ametlikku peatust reisijatele vastu tulemast.

Mäebe külavanema Annika Ellervee sõnul hakkasid inimesed umbes kuu aega tagasi kurtma, et siiani reisijate soovidele vastutulnud bussijuhid keelduvad nüüd väljaspool ametlikku peatust inimesi bussist välja laskmast. Bussijuhid ise seletavad, et kuna bussidesse pandi sõidumeerikud, siis on nüüd iga peatumine kontoris jälgitav ja keegi ei soovi peapesu saada.

Et Mäebe ametlik bussipeatus asub pigem küla serval, tähendab peatusest koju jõudmine vanadele inimestele, kes tulevad linna poolt suurte toidukottidega, küllaltki rasket ligemale kilomeetri pikkust jalgsimatka. “Inimesed tulevad kottide ja lapsed koolikottidega küla teise otsa, aga juhid enam välja ei lase,” rääkis Ellervee. Näiteks elab Mäebe külas naisterahvas, kellel on 12 lapselast ja 9 lapselapselast, kes sageli bussiga vanaemal külas käivad.

Teeservas ohtlik vantsida

Maanteeserval vantsimise teevad ohtlikuks metsaveokid ja Mõntu sadama vahet liikuvad kalafurgoonid. Külas on kehtestatud küll kiirusepiirang 70 km/h, kuid raskete kottidega mööda teeäärt käia pole sugugi ohutu, sest suured masinad ei pea alati kiirusepiirangust kinni ja tekitavad oma õhuvooludega ohutunnet.

Mäebe elanik Pille Kokk rääkis, kuidas bussijuhi keeldumine peatumisest ajas hiljuti pahaseks ühe 80-aastase kepi najal liikuva proua. Esiteks ei saanud ta istmelt püsti ja oli seejärel nii vihane, et oleks vist bussijuhi ära söönud, kui ta oma kepiga seal maha aeti, meenutas Pille Kokk, kelle sõnul jäi naine hiljem bussipeatusesse edasiseks liikumiseks autot ootama.

OÜ Atko Liinid Saaremaa osakonna dispetšer ütles, et bussijuht ei tohi peatuda selleks mitte ette nähtud kohas. “See on kogu aeg nii olnud, see nõue ei ole nüüd tekkinud,” sõnas bussifirma esindaja. Küsimusele, miks on bussijuhid hakkanud seda nõuet täitma alles viimasel ajal, ei osanud dispetšer vastata. “Ei oska kommenteerida, eraldi vestlusi meil juhtidega nüüd olnud pole.”

Go Busi Saaremaa töödejuhataja Nikolai Jakovets seevastu tunnistas, et nemad on pidevalt sohvritele meelde tuletanud, et reisijaid ei tohi väljaspool peatust maha panna. “Seda on neile räägitud, kas nad seda teevad, ei oska isegi ütelda,” lausus Jakovets, kelle sõnul tuleneb suvalise peatumise keeld seadusest ja kehtib juba aastakümneid.

Reisijad on nõudlikumad

Viimati kerkis teema ettevõttes päevakorda, kui liinibuss Kuressaarde sissesõidu juures reisijal väljuda lubas ja sai selle eest politseilt reisijateveo eeskirja rikkumise eest noomida, rääkis Jakovets. Tema sõnul tegid peatumise reegli rikkumisega ajalooliselt ilmselt algust maal elavad bussijuhid, kes oma küla rahvale vastu tulid.

Jakovetsi hinnangul on reisijad viimasel ajal üldse palju nõudma hakanud, eriti pärast seda, kui tasuta transport kehtima hakkas. “Justkui oleks riigikord muutunud.”

Et Mäebe elanikud raske kandamiga lihtsamini koju pääseks, tahab rahvas küla linnapoolsesse otsa nõudmisel peatust. Praegust bussipeatust inimesed nihutada ei taha, sest seal asub ka küla postipunkt ja see on sobiv koht kauplusautole peatumiseks. Saaremaa valla transpordinõunik Karl Tiitson ütles, et Mäebe inimeste taotlus läks vaagimisele maanteeametisse, kuid ilmselt tuleb vastus eitav.

Annika Ellervee pidas veidraks, et bussisõitu saab küll tasuta, aga samas ei tohi bussid peatuda seal, kus inimesel vaja on. “See jäikus on väga veider minu arust just vanainimeste ja koolilaste suhtes,” lausus Ellervee. “Siiani oli meil väga mugav ja inimesed ei taha mugavustest lahti lasta.”

Külavanema sõnul surub elanike soovide jäik eiramine inimesed lõpuks ikkagi autodesse ja valla bussidesse, sest need peatuvad iga nurga peal. “Liinibussid on varsti täiesti tühjad ja võiksid sellisena ka olemata olla,” sõnas Ellervee. “Olgu peatuse nimi kasvõi Karuperse, peaasi, et inimesed saaksid bussist maha tulla.”


KOMMENTAARID

Bussijuht otsustab, kas on ohutu

Ühistranspordi seaduse kohaselt peab buss teenindama liine vastavalt sõiduplaanile, kuhu saab lisada ainult ametlikke peatusi. Sõiduplaani järgimise eesmärk on see, et inimesed teaksid, kust kuhu ja mis kellaaegadel on neil võimalus liikuda.

Kui bussijuht peatub väljaspool peatust, võib teda karistada kuni 800 euroga, sest ta on rikkunud ettekirjutatud sõiduplaani. Lisaks võib vedajale määrata kuni 3200 eurot trahvi.

Vaatamata keelule ei ole Saare maakonna ühistranspordi korraldajad pidanud vajalikuks sätte kohaldamist ning selle üle järelevalve teostamist, kui buss on järginud etteantud aegu ja marsruuti ning liiklusseaduses sätestatud ohutu peatumise nõuded on tagatud.

Maapiirkonnas on tänapäeval alati küsimus selles, kumb on ohutum – kas see, et buss peatub tähistamata asukohas, või see, et jalakäija liigub pikka vahemaad mööda teeäärt.
Kuigi väljaspool peatust peatumine on karistatav, olen ametnikuna nendel kaalutlustel siiski alati väljendanud seda, et peatumine saab toimuda ainult kokkuleppel bussijuhiga. Tema peab otsustama, kas koht peatumiseks on liikluse mõttes ohutu. Lisaks vallale võivad sõiduplaani rikkumist menetleda maanteeameti volitatud esindajad.

Karl Tiitson,
vallavalitsuse transpordinõunik


Politsei ei karista nõudel peatumist

Politsei juhindub liiklusnõuete kontrollimisel liiklusseadusest ja selle järgi ei tohi bussijuht peatuda kohas, kus liikluskorraldusvahendid seda keelavad, ega rikkuda muid liiklusseadusest tulenevaid peatumist keelavaid nõudeid. Ühissõidukiseaduse alusel teostab politsei järelevalvet väljastatud dokumentide ja ühissõidukite nõuetele vastavuse üle. Seega ei karista politsei väljaspool bussipeatust ja liiklusseadusega lubatud kohas peatunud bussijuhti.

Kui aga bussijuht otsustab teha peatuse väljaspool ametlikku peatumiskohta, siis peab ta kindlasti veenduma, et see on ohutu nii teiste sõidukite kui ka bussist väljujate jaoks. Et peatust ei tehtaks tiheda liiklussagedusega kohas või pimeda kurvi taga ja et näiteks bussist väljuv laps saaks ohutult üle tee. See on vastutus, mille bussijuht endale võtab, nii et väga kergekäeliselt ei maksa selliseid peatusi teha.

Rainer Antsaar,
Kuressaare politseijaoskonna juht

Print Friendly, PDF & Email