Saarte Liinid süvendab Vilsandi veetee (1)

Saarte Liinid esitas keskkonnaministeeriumile taotluse Papissaare ja Vikati sadama vahelise ajaloolise laevatee süvendamiseks, millega tagataks ujuv­vahenditele madalas meres oluliselt suurem ohutus.

Selleks on konsultatsioonifirma OÜ EstKONSULT koostanud sadamate sissesõiduteede süvendusprojekti. Praegu on olemasolev laevatee mõnes kohas väga kitsas, jäädes 5 meetri ringi ja seda eriti madala meretaseme korral.

Eelmine süvendus laevateel toimus väidetavalt umbes 30 aastat tagasi. Seekord on süvendatava ala pindala plaanitud umbes 22 000 m². Kuna tegu on madala merealaga, siis pole välistatud vajadus teha kordussüvendamist 5–7 aasta pärast.

Saarte Liinide ehitusprojektide koordinaator Peeter Oopkaup ütles, et esialgu pole veel teada, mis tingimused keskkonnaministeerium tööde tegemisele seab ja seepärast ei oska ta täna öelda, kas üldse tööks läheb.

“Ehitusloal tulevad väga karmid piirangud, kuna tegu on ikkagi rahvuspargiga, kus on oma nõudmised,” selgitas Oopkaup. “Kõike saab teha ilmselt väga lühikese perioodi jooksul. Vikati sadamas võib veesiseseid töid teha juulist oktoobrini, sest toimub kalade kudemine ja lindude pesitsus.”

Print Friendly, PDF & Email