Planeeringu arutelu võttis vaid paarkümmend minutit (10)

MIS MEIE AIA TAGA TOIMUMA HAKKAB? Väljaku tänava elanik Jaanus Truu (paremal) tundis muret kavandatava haljastuse ja piisava tänavalaiuse pärast. Tema kõrval Rohu tänava elanik Elsbeth Soom, tagaplaanil Saaremaa abivallavanem Mart Mäeker ning vallavalitsuse haldus- ja majandusosakonna juht Mikk Tuisk.
MAANUS MASING

Riigigümnaasiumi detailplaneeringu arutelus osales eile lisaks tosinale vallaametnikule ka neli planeeringuala elanikku, kelle vähestele küsimustele vastamiseks kulus napp veerandtund.

Vallaarhitekt Mark Grimitliht märkis planeeringut lühidalt tutvustades, et eelnevalt on sellele tehtud kolm ettepanekut-vastuväidet, millele vallavalitsus on ka omapoolsed vastused andnud.

Ta tõi välja Väljaku tänava haljastuse teema, mis on lahendatud koolihoone arhitektuurikonkursi võidutöös. Selle järgi säilitatakse Garnisoni 18 krundil kõik väärtuslikud puud ja haljastust tuleb isegi juurde, Väljaku tänava koolipoolsesse äärde rajatakse aga puhvertsoonina kõrg- ja madalhaljastus. Praegune staadioni- ja puhkeala säilib ning seda parendatakse, kogu territoorium jääb edaspidi avatuks kõikidele huvilistele.

Praegune liiklusskeem kõnealuse planeeringuga ei muutu. Küll näeb see ette Rohu tänava äärde kuuekümnekohalise parkla ja Garnisoni tänava äärde veel kümmekonna parkimiskoha loomise. Gümnaasiumi ehitamisega kaasneb ka ümbritsevate tänavate rekonstrueerimine ehk ehitatakse uued katendid, kõnniteed ja markeeritakse tänavaäärsed parkimiskohad. Kuna tulevikus peab Väljaku tänava lõpus tuletõrjeauto ümber pöörata saama, on sinna kavandatud ka ümberpööramiskoht, mis parandab ka tänava elanike liiklustingimusi.

Küsimusele Rohu tänava võimalikust ühesuunaliseks muutmisest vastas vallaarhitekt, et see võib kõne alla tulla koolihoone ja ümbritsevate tänavate projekteerimise käigus koostöös spetsialistide ja kohaliku kogukonnaga.

Print Friendly, PDF & Email