MUHU UUDISSED: Kohe irmus kole kena olli!

Irena Tarvis

Neh ikka vabariigi voastapääva pidu Liiva koolimajas. Või mis ta iseenesest siis ikka nii kangest olli. Igavoasta ühgesugune. Laaldasse ja tansitse ja jägatse reemiaid ja süiasse torti ja minnasse kojo.

Aga kui juba poaril korral pidu aegas silmad vesiseks lähtvad, siis piab ju ometiks midad kenad koa oln olema. Neh sievoasta mool nõnna juhtus. Kohe ühna pärast pitki kõnesid, kui lasteaalapsed ja Ätse tansirühma nänned seltsis tantsi vihtusid, siis olli esimene nõuke kord. Ühed, kis alles oo omad esimesed tansisammud selgeks soan, ja teesed, kis oo eluaa tantsin ja ep katke mitte enne ää, kut änam jalad üle oete jaare ep kerki. Suud kõikidel muikus pias ja roosit pättide tallad liikusid paljast taeva puole.

Ja teene nõuke irmus kena ja ale koht olli siis, kui kuulutati välja voasta tegu 2018. Neh, ma ole seda ennegid üteln, et mõne inimese süda oo natusse suurem kut teeste oma ja ma ole seda nende nelja naesterahva kohta koa enne üteln, kis selle reemia said. Sest sedakorda arvati voasta tegu olavad pissikstele muhulastele pättide tegu. Neh, soad sa aru. Neli nobede näppudega Muhu naist vihtuvad puhta east tahtest igakordas Õbelussika peo aaks tiha niipalju pissiksi pätipoarisid valmis, et iga titt, kis soab lussika, soab pätid koa. Oma elu kõege esimesed roosit pätid, mise sihes oo ea tiha omad kõege esimesed sammud sii moamuna pial.

Ja kui juba nõukste pättidega, mise sihes oo puhas rõem ja ea tahe ja mis oo päris muhulaste oma tehtud, ikka omad esimesed sammud tiha, siis nie pissiksed jalad siia Muhu paese pinna piale astuma jäevadkid. Olge te tuhandest tänatud, Tiiu, Alliki, Piret ja Triinu, nõukse kena mõtte ja teo iest! Ja olgu tänatud koa meite volikogu, kis nende mitme kandidaadi ulgast just sõukse kena asja voasta kõege vägevamaks teoks valis!

Ja siis ep maksagid imesta, et mis imemoel sie Muhu soar ja vald nii jätkusuutlikud oo. Neh, kui vanamad põlved andvad nuo­rematele edasi kõik nie tiadmised ja tarkused, mis naad eluaegas korjan oo, ja kui nie nuoremate puolt vastu koa võetse, siis rohkem saladust sii põlegid juu. Sii põle vahet, ons sie mõni muistne tants, päti roosimine, saialeva küpsetamine, katussetegu või võrgu lappimine või mõni kuies-seitsmes asi. Ja ühteteist kimpu ep jäeta. Muhulase ing oo siis rahul, kui ta tiab, et kõikide teeste inged sii soare pial koa rahul oo.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email