Riik on vastu Sõmera Kodu kinnisvara tükeldamisele

SÕMERAL: Karl Mänd ja endine Sõmera Kodu juht Helle Kahm hooldekodu territooriumil.
Foto: MAANUS MASING

Saaremaa valla plaan hakata suletava Sõmera Kodu viies hoones pakkuma sotsiaalteenuseid ei saanud hooldekodu omaniku heakskiitu.

AS-i Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd märkis, et soovitud viie hoone võõrandamine vallale muudab ülejäänud hooldekodu hoonete kui vähematraktiivse kinnisvara müümise oluliselt raskemaks.

“Peame jälgima, et kõik moodustatavad kinnistud leiaks omaniku, kuna AS-il Hoolekandeteenused endal puudub huvi jääda kinnisvara omanikuks Kärla alevikus,” selgitas Mänd, kelle sõnul peaksid vallale võõrandatavad hooned paiknema pigem grupina koos, mitte hajusalt üle kogu kinnistu.

Saaremaa vallavalitsus tahaks AS-ile Hoolekandeteenused kuuluvatel hoonestatud kinnistutel pakkuda sotsiaalteenustena üldhooldusteenust, intervallhooldust eakatele, päevahoidu dementsetele, sotsiaaleluruumi ja tugikodu teenust ning päevakeskust erinevatele sihtgruppidele.

Kuna Hoolekandeteenused on valmis vallaga läbirääkimisi jätkama, kavatseb vallavalitsus seda ka teha. Seetõttu on praegu enneaegne öelda, et vallavalitsus loobub Sõmera majades sotsiaalteenuste väljatöötamisest täielikult, ütles abivallavanem Marili Niits. “Jätkame kindlasti läbirääkimisi, mis ei pruugi hõlmata vaid sotsiaalvaldkonda, vaid ka seda, et antud kinnistu saaks tulevikus võimalikult hea kasutuse erasektori poolt.”

Kui Sõmera majade kasutuselevõtust asja ei saa, siis tuleb kavandatud sotsiaalteenuseid hakata pakkuma mujal. Samaaegselt Sõmera Kodu variandiga on vaagimisel ka muud võimalused. “Paralleelselt Hoolekandeteenustelt vastuse ootamisega on töö käinud ja käib veel edasi, et välja selgitada, kuidas ja kus teenuseid pakkuda ja arendada,” kinnitas Niits.

Sõmera Kodu sulgemine ja seal erihoolekandeteenuste osutamine on kavandatud hiljemalt 2020. aasta lõpuks. Hiljemalt selleks ajaks peaks Sõmera Kodu kinnisvara leidma uue omaniku ja kasutuse. Vajalike ettevalmistustega kinnisvara müügiks alustab AS Hoolekandeteenused selle aasta teises pooles, müügiprotsess lükkub aga järgmisse aastasse.

Print Friendly, PDF & Email