Lasteaedade puhkus seab lapsevanemad ja ettevõtjad sundseisu (27)

SAIDA KUUSK: “Igal aastal on olnud lapsi, kes käivad kogu aasta lasteaias ilma puhkamata ja lapsed on väsinud.”
MAANUS MASING

Saaremaa ettevõtjad on mures, kuna töötajail pole oma lapsi lasteaedade kollektiivpuhkuse ajal kuskil hoida.

Saiklas köögiviljakasvatusega tegeleva Rautsi talu peremees Aarne Põri leiab, et lasteaia sulgemine kollektiivpuhkuseks on korralikult läbi mõtlemata otsus, mis seab sundseisu nii maal tegutsevad ettevõtjad kui ka lapsevanemad.

“Need noored emad, kes tahavad just sel ajal puhata, mil lasteaed kinni on, võivad kaotada töökoha, aga kindlasti kaotavad nad palgas,” ütles Põri, lisades, et maal on noortel naistel niigi keeruline tööd leida.

Põri sõnul on noored inimesed tema ettevõttes oma nobedate käte tõttu hinnatud tööjõud.

“Oleme oma piirkonna inimestele ikka vastu tulnud ja ka väikeste laste vanemad tööle võtnud,” lausus Põri. “Püüdsime sel aastal teha nii, et suvel, kui meil on tõsine hooaeg, siis keegi ei puhka, vaid kõik teevad tööd ja puhkavad kevadel, sügisel või talvel. Kui väikeste laste vanemad teatavad aga, et peavad suvel sundpuhkusele minema, kuna lasteaed on kinni – mis me nüüd teeme?”

Paljude ettevõtjate mure

Põri hinnangul pole parim lahendus ka see, kui lapsele ajutiselt, kuni lasteaed kinni, hoidja leitakse. “Kas lapse jaoks on see puhkus, kui ta peab võõras kohas võõra inimese juures olema?” küsis ta.

Põri sõnul pole lasteaia sulgemine kollektiivpuhkuseks ainult tema ettevõtte probleem. “Olen rääkinud oma tuttavate ettevõtjatega ja see teema puudutab väga paljusid,” lausus ta. “Paistab, et täna on lihtsam võtta tööle Ukraina inimene, kel ei pea olema nii palju sotsiaalseid garantiisid. Kardan, et meie firmad lähevadki veel rohkem seda teed ja meie oma inimesed hakkavad sellega seoses kannatama. Nii ei tohiks aga olla.”

Saikla puidutöötlemisettevõtte Novara personalijuhi Ilona Järvise andmeil töötab ettevõttes kümme-viisteist lasteaiaealiste lastega ema. “Osa lapsi käib lasteaias Orissaares, osa Tornimäel, osa Valjalas ja osa Muhus,” rääkis Järvis. “Näiteks Tornimäe lasteaed on kogu aeg suviti kaks kuud kinni olnud ja inimesed sätivad oma tegemisi, kuidas saavad. Õnnelikud on need, kelle lastel on vanaemad või vanemad õed-vennad, kes neid hoiavad. Teised peavad kuidagi muud moodi vaatama.” 

(Toimetuse täpsustus 27.02.2019 kell 10.29: Tornimäe lasteaed teatas, et nende suvepuhkus on kestnud maksimaalselt 1 kuu.) 

Novara töölised puhkavad suvel kaks nädalat, talvel on ettevõttel aga kollektiivpuhkus. “Lasteaias käivate laste vanemad puhkavad suvel sel ajal, kui lasteaed suletud on, ja teised sätivad selle järgi oma puhkused,” ütles Järvis.

Orissaare lasteaed suletud

Orissaare lasteaed, mis varasematel aastatel suvi otsa tegutses, sulgeb tänavu juulis uksed kaheks nädalaks. Praegu remondi tõttu asenduspindadel tegutseva lasteaia personal on kollektiivpuhkusel 15-ndast 30. juulini.

“Varasematel aastatel said vanemad vajadusel oma lapsed valverühma tuua, aga tänavu on meil valla poolt ette nähtud kaks nädalat puhkust, et ka lapsed saaksid sel ajal puhata,” ütles direktor Saida Kuusk.

Direktori sõnul on neile lapsevanematele, kel tungiv vajadus lasteaiateenuse järele ka juulis kollektiivpuhkuse ajal, pakutud alternatiivseid lahendusi.

Kui see kahenädalane puhkus välja arvata, on lasteaed kogu ülejäänud suve avatud, kinnitas Kuusk.

Direktori sõnul ootab suvel ees kolimine praegustelt asenduspindadelt uuenduskuuri saanud lasteaiahoonesse.

“Remont edeneb plaanipäraselt ja praegu käivad sisetööd rühmades, aga 31. juulil saavad lapsed tulla juba uue näo saanud majja,” rääkis Kuusk.

“Orissaare lasteaia Päikesekiir suvine töökorraldus on planeeritud nii, et lasteaed saaks kolida lõplikult renoveeritud lasteaiamajja ja ka töötajad saaksid puhata üsna pingelisest asenduspindadel viibimise aastast,” ütles vallavalitsuse alusharidusnõunik Maiu Raun.


KOMMENTAAR
Maiu Raun, Saaremaa vallavalitsuse alusharidusnõunik

Maiu Raun

Kollektiivpuhkuse aegade otsused on kinnitatud lasteaia hoolekogude poolt. Oleme palunud hoolekogudel enne otsuse tegemist kaaluda, kuidas need mõjutavad lasteaia ja kogukonna toimetulekut. Nende otsuste taga on eelmistel suvedel lasteaiakohta kasutanud laste arv, lasteaia juhtkonna kui tööandja vajadus tagada eelarveliste ressursside mõistlik kasutus ja vajadus tagada oma töötajate suvepuhkused.

Kindlasti on iga kogukond ka teadlik, kas peredel on lähiringkonnas toetajaid suvise lapsehoiu korraldamisel, samuti teavad nad piirkonna ettevõtjate vajadusi. Vallavalitsuse vaates (aga ka lapse vajadusest puhata kollektiivist) annab lasteaia kahenädalane kollektiivpuhkus nii vanemale kui ka lasteaiale võimalused puhkuse ja töö korraldamiseks.

Kui info jõuab vanemateni ja nende tööandjateni õigeaegselt, saavad toimida kokkulepped puhkuste planeerimisel – see on juhtimise oskus. Lubab ju ka töölepinguseadus vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last, nõuda põhipuhkust talle sobival ajal.

Paljudes piirkondades on sel suvel otsustatud tõttu kahenädalane kollektiivpuhkus, aga on ka piirkondi, kus kollektiivpuhkus kestab ühe kuu.

Suverühmad töötavad enamasti juulikuus ning sinna võetakse lapsi, kes juba kasutavad lasteaiakohta. Lapsevanem, kes soovib kasutada lasteaiakohta suverühmas, teeb sellekohase avalduse valla hariduse registris vahemikus 1. märtsist kuni 31. maini.

Vanemal tuleb avaldus suverühma teha selleks, et lasteaia juhtkond teaks planeerida personali vajadust ja töökorraldust lähtuvalt kohta taotlevate laste arvust. Juhul kui vanem on taotlenud kohta suverühmas ja laps kohta siiski ei kasuta, säilib osalustasu maksmise kohustus.

Kuna praeguseks ei ole kõikide lasteaedade hoolekogud kollektiivpuhkuse osas veel otsust teinud, siis vallavalitsus sellekohast korraldust välja andnud ei ole.

Print Friendly, PDF & Email