RMK avas Undva rannas 2 km puhast merevaadet (6)

AVAR VAADE: RMK on Ants Animägi suunamisel muutnud maastike ilmet sadadel hektaritel..
AIN LEMBER

Riigimetsa Majandamise Keskus avas Saaremaal järjekordse merevaate, kui puhastas Undva loopealse merepoolse külje mändidest ja osaliselt ka kadakatest.

RMK looduskaitsespetsialist Ants Animägi ütles, et tee ja mere vahelt avati vaade 2,1 km pikkusel teelõigul kokku 16 ha suurusel alal. Loopealsel raius männid ja osaliselt ka kadastiku maha aastatepikkuse poollooduslike koosluste taastamise kogemusega OÜ Vaholder.

Animägi sõnul hakkab taastatud alvaril rentnikuna lambaid karjatama Andruse mahe- ja turismitalu, kes on RMK partneriks ka mõnelpool mujal Tagamõisa poolsaarel. Kuigi ranniku klibulool on toiduks sobivat biomassi esialgu üsna vähe, leidub reljeefi lohkudes tüsedamat mullakihti ja lopsakamat taimestikkugi. “Lammastele mingit nosimist peaks leiduma,” lausus Animägi. Kui lammastel aga toitu nappima kipub, viiakse nad teisele karjamaale. Lambad on ka head seemnete laialikandjad.

Möödunud aastast on pooleli teisel pool teed Undva alvaril tehtavad taastamistööd ligamale 40 hektaril. Projekti “LIFE to alvars” raames taastataval loopealsel on jäänud purustada veel võsa ja koristada raiejäätmed.

Et Tagamõisa poolsaare põhjaosa on oma paarikümne madala järvega Saaremaa kõige järvederikkam piirkond, siis ei pääse loopealsete taastajad oma tegemistes ka kokkupuutest järvedega. Maastikus tulid pärast möödunud aastal tehtud raiet uuesti nähtavale Säärelaht ja Laukabe järv.

Veel 2010. aastal hooldati Tagamõisa hoiu- ja kaitseala piires vaid 35,66 hektarit poollooduslikke kooslusi, mis oli vaid 4,4% kõigist hooldust vajavatest kooslustest, mida on kokku 818,8 ha. Lähiajal on Tagamõisa kaitsealadel taastatud juba üle 200 ha looalasid, mida võib pidada väga jõuliseks arenguks.

Samas piirkonnas hakatakse peatselt taastama Saare Veisekasvatuse kariloomadele veel üht 20 ha suurust loopealset ala.

avar vaade: RMK on Ants Animägi suunamisel muutnud maastike ilmet sadadel hektaritel.

Print Friendly, PDF & Email