Kohtusõda on vallalt nõudnud juba 20 000 (40)

Saaremaa vald on neljas kohtuvaidluses endise Kihelkonna rahvamaja juhataja Jüri Reedega maksnud advokaatidele juriidilise abi eest 20 592 eurot.

Vallavalitsus palkas ennast Reede vastu kohtus esindama advokaadibüroo NOVE eelmise aasta juunis. Jüri Reede oli selleks ajaks ette valmistanud mitu tsiviilhagi vallavalitsuse ning eraldi vallavanem Madis Kallase, vallasekretär Liis Juuliku ja Kihelkonna teenuskeskuse juhataja Eveli Aida vastu.

Reede töötas 1. märtsist 4. aprillini Kihelkonna rahvamaja juhatajana. Seejärel süüdistas Reede vallavalitsust talle pelgalt 900 euro suuruse palga maksmises, kuigi valla palgajuhendi järgi peab ametnikele ja töötajatele maksma palka sarnastel alustel. Ta kirjutas töölepingu ülesütlemise avalduses, et palk peaks olema vähemalt 1600 eurot, kuid tööülesannete hulka ja sisu ning vastutuse astet arvestades hoopis 2900 eurot.

Vallavanem Madis Kallas viitas, et mees ei saanud lihtsalt tööga hakkama ja lasti seetõttu lahti. Juristiharidusega Reede, kunagine riigiprokurör, koostas seepeale neli tsiviilhagi ja kaks halduskaebust ning esitas suvel Madis Kallase peale ka politseile korruptsioonikaebuse.Uuesti pöördus ta sama süüdistusega politseisse veebruari alguses, siiani pole avalduse osas seisukohta võetud.

Selle tulemusel on vald kandnud tänaseks ülisuurt kulu juriidilise õigusabi eest. Vald oli summa sunnitud avalikustama vallavolinik Mart Maastiku päringu peale. Seni 20 592 euroni jõudnud kulud kasvavad tõenäoliselt veelgi, sest vaidlused ei ole sugugi lõppenud.

Üks jaanuari lõpul toimuma pidanud kohtuistung Kuressaare kohtumajas lükati edasi, kuna Reede taotles kohtunik Reena Undresti väljavahetamist. Nimelt leidis Reede, et kuna kohtuniku vend Mihkel Undrest kuulub Saaremaa vallavolikokku, võib Reena Undrest langetada valda soosivaid otsuseid.

Üks Reede kaebusi, mis puudutas valla venitamist töötamise registri kande tegemisel, on saanud lahenduse Tallinna halduskohtus. Eelmise aasta juulikuust kuni tänavu jaanuarini kestnud vaidlus lõppes menetluse lõpetamisega.

Ehkki vallavalitsus tegi registrikande ära ja põhjendas viivitamist uue valla tekkega kaasnenud segadusega, mõistis kohus Reede kasuks vallalt välja 500 eurot menetluskulude katteks. Et Reede kasutas raha kättesaamiseks kohtutäitur Rocki Alberi abi, lisandus 36 eurot täituritasuna. Reede ise nõudis algselt 1402,5 euro tasumist, vallavalitsus aga Reede kohtukulude tema enda kanda jätmist.

Vaidluse lõpetanud Tallinna halduskohtu määrusest selgub, et Jüri Reedet esindab kohtumenetlustes OÜ Must Trust. Kohtunik Enno Loonurm märkis kohtumääruses, et “kaebajale (J. R.) on osutanud lepingulise esindajana õigusabi OÜ Must Trust seadusjärgne esindaja, kes on samuti J. R.”

Mingit õiguslikku probleemi ega takistust selles ei nähta. “Taoline situatsioon ei ole tavapärane,” tõdes kohtunik Loonurm siiski. Antud juhul vastustaja oli kaebuses vaidlustatud toimingu ära teinud, seega lõpetati menetlus selle tõttu ja menetluskulud mõisteti välja vastustajalt.

Vallavalitsus märkis, et lisaks suureks paisutatud õigusabiteenuse mahule, mida kaebaja iseendale osutas, on märkimisväärne ja põhjendamatu ka õigusabiteenuse hind 165 eurot tund.


Kohtukulud kannab kaotaja

Menetluskulud kannab halduskohtumenetluses pool, kelle kahjuks otsus tehti. Kaebuse osalise rahuldamise korral jagatakse menetluskulud proportsionaalselt kaebuse rahuldamisega. Kaebaja kannab menetluskulud kaebuse tagastamise, kaebuse läbi vaatamata jätmise ja menetluse lõpetamise korral, v.a seaduses sätestatud juhud.

Vastustaja kannab menetluskulud, kui kaebuses vaidlustatud haldusakt on kehtetuks tunnistatud või kaebuses nõutav haldusakt on antud või toiming tehtud, välja arvatud juhul, kui kaebuses vaidlustatud haldusakti kehtetuks tunnistamine või kaebuses nõutud haldusakti andmine või toimingu tegemine ei olnud tingitud kaebuse esitamisest. Antud juhul oli vastustaja kaebuses vaidlustatud toimingu ära teinud, seega lõpetati menetlus selle tõttu ja menetluskulud mõisteti välja vastustajalt, kuid väiksemal määral, kui oli taotletud. Kohus mõistab välja üksnes vajalikud ja põhjendatud menetluskulud.

Annika Vilu,
Tallinna halduskohtu pressiesindaja

Print Friendly, PDF & Email