Elektrilevi maksis kinni kahe saare ettevõtja rikkekahjud (4)

LEIVATÖÖSTUS: Meie suurt kahju ei kannatanud, kinnitas Saare Leiva juht Janar Vaima, kes Elektrilevile seetõttu kahjutasunõuet ei esitanud.
MAANUS MASING

Seoses 9. jaanuari ulatusliku elektrikatkestusega Kuressaares on Elektrilevile esitatud kuus kahjunõuet, kuid kokku kulus katkestuste likvideerimiseks 70 000 eurot.

Elektrilevi kliendipöördumiste halduse juht Kristiina Keerdoja ütles, et kaks kahjunõuet hüvitatakse ja ühe osas on lõplik otsus veel langetamata.

Kahjunõuete menetlemisel arvestab Elektrilevi Keerdoja sõnul ennekõike seda, kas kahjud on tekkinud Elektrilevi põhjustatud sündmusest, kas toimus oluline seadmeid häiriv pingekvaliteedi muutus või võttis elektrikatkestuse likvideerimine ettenähtud normist kauem aega.

9. jaanuaril toimunud sündmused üksikasjalikult ülevaadanud tehniline komisjon tuvastas, et lubatust suuremaid pingemuudatusi aset ei leidnud, samuti kõrvaldati katkestus selleks lubatud aja jooksul.

“Kui lähtuda rangelt seadusest, siis tuleb kasutada tavapäraseid hüvitamise põhimõtteid ja näiteks potentsiaalselt tekkiv saamata tulu ja väga tundlikud elektroonikaseadmed, mis ei pea vastu elektrivõrgus normi piires toimuvatele pingemuutustele, on kliendi vastutusel,” rääkis Keerdoja.

“Peab märkima, et elektriseadmete kahjusid meile praktiliselt ka ei esitatud.”

Kuna elektrikatkestus tekkis valede töövõtete tagajärjel ja seda oleks saanud nõuetekohaselt töötades vältida, hüvitab Elektrilevi klientidele muu tekkinud ja tõendatava kahju – näiteks kui tootmisprotsessi seiskumise tõttu riknes tooraine, kliendil tuli teha kulutusi tootmisprotsessi taastamiseks või siis generaatori kasutamise kulud.

Ettevõtteil, kelle puhul võivad ootamatud elektrikatkestused kaasa tuua tõsiseid rahalisi kahjusid, soovitab Elektrilevi kindlasti mõelda oma vara või toodangu kindlustamisele.

9. jaanuari katkestuse likvideerimiseks kulus Elektrilevil ligikaudu 70 000 eurot.

Maakondade põhist kahjude hüvitamise statistikat Elektrilevi ei pea, aga näiteks 2018. aastal menetleti Eestis kokku 686 kahjunõuet, millest hüvitati 297.

Kahjunõuete hulk on viimase viie aasta võrdluses püsinud samal tasemel. Sama on ka hüvitamise osakaal– Elektrilevi on hüvitanud ligikaudu 40% esitatud kahjunõuetest.

Print Friendly, PDF & Email