Vald ei toetanud raba juurdepääsutee korrastamist (7)

Seda mitte põhjusel, et idee poleks olnud piisavalt hea, vaid kõnealune teelõik on lihtsalt eratee staatuses.

MTÜ Tagavere Optimistid pöördus hiljuti Saaremaa vallavalitsuse poole sooviga saada neilt toetust rabasse viiva teelõigu korrastamiseks. Paraku pidi vald mittetulundusühingu palvele eitavalt vastama.

Saaremaa abivallavanem Kristiina Maripuu selgitas, et tegemist oli LEADER-programmi meetme 2 “Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine” projektitoetuste vooruga omaosaluse katmiseks. Tema sõnul esitati sinna 19 taotlust ja neist 17 said ka toetava otsuse.

“Tagavere Optimistide projekti omaosaluse taotlust siiski ei toetatud, sest tee ei ole ametlikult avalikus kasutuses,” põhjendas Maripuu. Ta märkis, et hindamiskomisjon lähtus valla mittetulundustegevuse toetamise korrast, mille kohaselt on infrastruktuuriobjekti parendamise projekti puhul nõutav avalik kasutus. “Paraku ei ole teelõiku, mille parendamiseks toetust taotleti, avalikku kasutusse antud ehk praegu on tegu erateega.”

MTÜ soov on Koigi raba matkaraja jätkuprojekti abil korda teha rajale sisenev 1,32 km pikkune teelõik, mis on märjal ajal väga halvas seisus. Kõnealune lõik on sisenemisega Koigi-Väljakülast. Eelmisel suvel sai valmis ka Koigi raba 1,1 km pikkune matkarada, mistap nüüd oligi järjekord tee parendamise käes.

Print Friendly, PDF & Email