Üle 10 000 saarlase on tulud juba deklareerinud

Eile ennelõunase seisuga oli Saare maakonnas tuludeklaratsioone juba esitatud 10 742, sealhulgas elektroonselt 10 647.

Maksu- ja tolliameti juhtivkonsultant Olev Martinson sõnas, et enammaksud tulumaksu kuulub tagastamisele 9138 deklaratsiooni järgi kokku summas 2 873 421 eurot. Tulumaksu tuleb aga juurde tasuda 437 deklaratsiooni järgi summas 122 949 eurot.

1167 esitatud deklaratsiooni järgi on tulumaksu osas tulemuseks null ehk esitaja ei saa tagasi midagi ega pea ka juurde maksma.

Deklaratsioonide esitamine on Martinsoni andmeil olnud eelmise aastaga võrreldes arvuliselt suurem, seda eriti elektroonselt. “Kuid igal aastal, nii ka sel aastal, on kiiremad esitajad eelkõige tulumaksu enammaksu tagasisaajad,” täpsustas ta.

Paberkandjal esitavad deklaratsioone enamasti füüsilisest isikust ettevõtjad, lisaks muude maksustamisele kuuluvate tulude deklareerijad. Need nn muud tulud on tulud, mida tuludeklaratsioonil ei eeltäideta – näiteks välistulu, üüritulu, kasu vara müügist ja metsatulu.

Print Friendly, PDF & Email