Segadus registrikandega läks vallale maksma 536 eurot (1)

Lühikest aega Kihelkonna rahvamaja juhatajana töötanud Jüri Reede andmete töötamise registrisse kandmisega viivitamine läks vallale maksma 536 eurot.

Juristiharidusega Jüri Reede kaebas registrikande tegematajätmise pärast eelmise aasta juulikuus vallavalitsuse halduskohtusse ja kohus tegeles probleemiga kuni jaanuarini. Siis lõpetas Tallinna halduskohus menetluse, sest vallavalitsus oli Jüri Reede 1.03.2018 kuni 4.04.2018 kestnud töösuhte kohta registrikande teinud.

Küll aga mõistis kohus oma 10. jaanuari määrusega Saaremaa vallalt kaebaja kasuks välja 500-eurose menetluskulu. 5. veebruaril esitas Reede firma Must Trust kohtutäitur Rocki Alberile täitmisavalduse vallalt 500 euro sissenõudmiseks.

Vallasekretär Liis Juulik ütles Saarte Häälele, et kohtumääruses ei olnud sätestatud menetluskulude tasumise kuupäeva ja rahandusteenistus kandis menetluskulud üle esimesel võimalusel. Kohtutäituri kaasamisega kaasnes täiendav 36-eurone kulu.

Juulik selgitas, et eelmise aasta märtsis valitses vallavalitsuses veel mõningane erinev lähenemine hallatava asutuse töötamise registri kannete tegemise osas. Töötamise registrisse tegid paralleelselt kandeid nii hallatavate asutuste juhid kui ka vallavalitsus, kuna igal asutusel on oma töötamise register.

“Arvestades eeltoodut ja ka isiku suhteliselt lühikest töösuhte pikkust, jäi tema töötamise registri kande tegemine ekslikult tegemata,” sõnas Juulik.

Jüri Reede käib mitme vallavalitsuse töötajaga kohut ka Kihelkonna rahvamaja juhataja kohalt vallandamise tõttu ja sellega kaasnenud väljaütlemiste pärast.

Print Friendly, PDF & Email