Päästeamet jagas aumärke

Siseminister Katri Raik ja päästeameti peadirektor Kuno Tammearu andsid eilsel pidulikul aastapäevaüritusel tunnustusena üle päästeteenistuse aumärgid päästeameti teenistujatele ja koostööpartneritele silmapaistvate teenete eest ohutuskultuuri edendamisel.

Tunnustusi tuli ka saarlastele. Suure panuse eest päästeala arengusse tunnustati päästeteenistuse medaliga Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunikku Margo Kubjast. Päästeteenistuse medal antakse keerukatel päästetöödel ülesnäidatud vapruse eest või teenete eest päästealal.

Siseministeeriumi tänukirja sai aga Lääne päästekeskuse valmisoleku büroo nõunik, Saaremaalt pärit Vaiko Vatsfeld.

Kokku tunnustati 125 inimest, kelle hulgas on ka päästeameti teenistujaid, kelle tööstaaž päästeteenistuses ulatub 20–30 aastast kuni 40 aastani. Üle anti seitse päästeteenistuse Kuldristi, 15 Hõberisti, 58 medalit, seitse teenetemedalit kuldsete tammelehtedega ning 20 teenetemedalit hõbedaste tammelehtedega. Lisaks päästeameti peadirektori ja siseministeeriumi tänukirjad.

Print Friendly, PDF & Email