Kultuurikalender nüüd veebis (6)

Äsja tööle hakanud Saaremaa ürituste veebilehekülg peaks vallavalitsuse teatel täitma ka varasema paberkandjal ilmunud kultuurikalendri rolli.

“Lisaks kultuurisündmustele on sinna kogunenud kõik erinevate valdkondade üritused – olgu selleks sport, mess, laat, näitus, kontsert või erinevad huvitegevused,” ütles vallavalitsuse kultuuritööspetsialist Kristel Peel. Ta lisas, et aastaid on räägitud vajadusest muuta paberkandjal kultuuri- ja spordikalender elektrooniliseks, et saavutada selle ajakohasus ja paindlikkus. Paberkalendri puhul oli seda pea võimatu saavutada (ürituste toimumisaega tuli planeerida ju aasta ette jms). Seega on jätkatud varasemat praktikat, kuid antud sellele paindlikum ja kasutajasõbralikum vorm.

Peel selgitas, et ürituste kalender täieneb pidevalt, kuna värske ja ajakohase sisu loovad kasutajad ehk ürituste korraldajad ise. “Seega, kui hetkel kõiki üritusi kalendris veel ei ole, siis ootame ettevõtjate aktiivsust ja initsiatiivi oma sündmuste reklaamimisel,” lausus ta.

Peel märkis, et omavalitsuse üks ülesandeid on oma hallatavate asutuste, nagu näiteks rahvamajade, üritustest avalikkuse teavitamine ja selleks on kalender ka ellu kutsutud – et maakonnas toimuvad üritused jõuaksid võimalikult paljude kuulajate ja vaatajateni. “Kaasaegne platvorm võimaldab suurt kasutajamugavust, sündmuste lisamist mitmes keeles ning on sobilik ka vaegnägijatele,” sõnas ta.

Vaata kalendrit: syndmused.saaremaavald.ee

Print Friendly, PDF & Email