Sotsiaalosakonna juhi koht ikka täitmata (16)

Saaremaa vallavolikogu liige Andres Tinno nõuab, et vallavalitsus täidaks sotsiaalosakonna juhi koha, nagu vallavalitsuse struktuur seda ette näeb.

Kirjas abivallavanem Marili Niitsile viitab Andres Tinno, et 29. novembril kinnitas Saaremaa vallavolikogu uue struktuuri, kus on ette nähtud ka sotsiaal­osakonna juhataja amet. Paraku pole sellele ametikohale siiani konkurssi välja kuulutatud, samas kui mitme teise ameti puhul on seda tehtud.

Abivallavanem Marili Niitsi sõnul on vallavalitsus seisukohal, et olenemata sellest, kas sotsiaalosakonna juhataja ametikoht on täidetud või mitte, on eelkõige oluline see, et kohaliku omavalitsuse üksusele pandud sotsiaalvaldkonda kuuluvad ülesanded saaksid Saaremaa valla poolt kvaliteetselt täidetud.

“Selle nimel näeb vallavalitsus igapäevaselt vaeva ja leiame, et see ei ole lahutamatult seotud sotsiaalosakonna juhataja ametikoha täitmisega,” ütles Niits.

Niitsi sõnul oli talle kui uuele sotsiaalvaldkonna abivallavanemale esmalt oluline tagada osakonnas stabiilsus. Vahepealse ajaga selgusid nii sotsiaalosakonna teenistuste kui ka kogu sotsiaalvaldkonna tugevused ja kitsaskohad Saaremaal. See on oluline ja vajalik info, et mõista seni toimunut ning valdkonna inimeste ja klientide ootusi ja vajadusi, selgitas Niits.

Vallavanem on Niitsi sõnutsi kinnitanud, et vallavalitsusel ei ole plaanis vallavolikogu otsust eirata. “Sotsiaalosakonna juhataja ametikoht täidetakse, kui oleme jõudnud nii osakonna kui ka valdkonna väljakutsed läbi analüüsida,” ütles abivallavanem.

Print Friendly, PDF & Email