Saarlased pälvisid Krahv Bergi nimelise innovatsioonipreemia (1)

Krahv Friedrich Georg Magnus von Bergi nimelise innovatsioonipreemia võitjaks valis asjatundjate komisjon Saaremaal valminud kaardirakenduse, mis on hea abivahend hindamaks, millistele kultuuridele konkreetne põld sobib.

Kaardirakenduse loojad on Kuressaares asuva põllumajandusuuringute keskuse mullaseire ja uuringutebüroo töötajad Priit Penu, Elsa Putku ja Tambet Kikas, kes töötasid omaalgatuslikult välja muldade kasutussobivuse kaardirakenduse. Parima projekti selgitas asjatundjate komisjon konkursile esitatud kaheksa projekti seast. Võidutöö on sündinud väljaspool autorite päevatöökohustusi.

Tambet Kikas (pildil) ütles, et põllumajandustootmise planeerimisel on vaja arvestada mullastiku iseärasustega ning sellest tuleneva muldade sobivusega põllumajanduskultuuride kasvatamiseks.

On arusaadav, et põllukultuure tuleb panna ka sellesse mulda, mis selleks väga ei sobi. Teadmine, et muld põllukultuurile ei sobi, annab tootjale võimaluse teha otsuseid investeerimisvajaduse osas. Näiteks loobuda vähemsobivatel muldadel intensiivsest väetamisest ja taimekaitsest, sest tõenäoliselt jääb saagikus ikkagi madalaks ning seega on kaardi alusel võimalik leida majanduslikult efektiivsemaid lahendusi agrotehnoloogia valikul.

Muldade kasutussobivuse kaardid saavad lähiajal vabalt kättesaadavaks internetis, kus igaühel on võimalik vaadelda kasutussobivust kuni põllu tasandini välja.

Kikase sõnul kinnitab Saaremaa andmestik vana käibetõde, et viljakamad mullad asuvad just Ida-Saaremaal (Pöide kant on Saaremaa viljaait). Eriti selgelt tuleb see välja nõudlikumate teraviljakultuuride puhul. Leplikum on muldade suhtes rukis, mille kasvatamiseks sobivaid maid on Saaremaal poole rohkem kui näiteks nisule sobivaid maid.

NISULE sobivaid maid on Saaremaal üsna vähe.
REPRO

Lääne-Saaremaa mullad on küll väga vaheldusrikkad, aga paljudele põllukultuuridele need eriti ei sobi.

Tambet Kikas ütles, et nende töö aluseks on tegelikult juba 1970-ndatel aastatel Vambola Valleri väljatöötatud tabelid kultuuride kasutussobivuse kohta, mida on hiljem täiendanud Raimo Kõlli ja Enn Leedu. Käesolev töö muutis need tabelid nüüdisaegse digitaalse mullastikukaardi abil ruumiliseks.

2017. aasta innovatsioonipreemia pälvis Eesti taimekasvatuse instituut sojaoa ‘Laulema’ aretamise eest. Sordi üks aretajatest oli saarlane Enn Kaljo.

Print Friendly, PDF & Email