Maasilinna saladus (2)

“Neljateistkümnendal sajandil, pärast Jüriöö ülestõusu mahasurumist ehitatud Maasi linnus on ajaloo seisukohast oluline koht,” tõdeb ajaloolane Tõnu Sepp.

See linnus oli ühe maaisanda valitsemiskeskus Saaremaal, ordu foogtkonna keskus. Ta oli väga tähtis punkt ka strateegiliselt, sõjalises mõttes. Maasilinn sisuliselt ju valitses Väikese väina üle – kui oleks ikka väga tahetud, olnuks võimalik laevaliiklus Väikeses väinas täiesti kinni panna.

Maasilinna tähtsus seisneb selles, et ta on keskaja fortifikatsiooni ajaloo näide – ega meil neid ju rohkem olegi kui Kuressaare linnus ja Maasi linnus. Kuna Maasi linnust ei ole aga eriti uuritud, siis me tema kohta praegu väga palju ei tea. Selle poolest ta põnev ja tähtis ongi: ta on selline infoallikas, kust on lootust veel leida midagi, mis meie keskaja kindlusarhitektuuri kohta teavet annaks.

Uurimismaterjal ilmselt hävis

Kui Kuressaare kohta on jooniseid üksjagu, siis Maasi linnuse kohta graafilist materjali arhiivides ei leidu. Tõsi, on küll paar pisikest, 19. sajandi lõpust – 20. sajandi algusest pärinevat mõõdistusjoonist, ent miks need tehti või kes need tellis, selle kohta pole mingit informatsiooni.

Leidub üksikuid viiteid selle kohta, et linnust on uuritud 19. sajandil, ent täpne informatsioon millal, kes või miks seda tegi, puudub. See on suur küsimärk.

Esimesed teadaolevad sihipärased uurimised leidsid aset 20. sajandi algul ja need viis 1904. aastal läbi Saaremaa Uurimise Selts. Kahjuks on need materjalid kõik kadunud, tõenäoliselt hävinud. Selle inimese majapidamises, kelle käes oli Saaremaa Uurimise Seltsi arhiiv, oli tulekahju ja tõenäoliselt põles seal ära ka Maasi linnusega seotud materjal.

Mina olin seotud Maasi linnuse konserveerimise ja restaureerimisega, mis leidis aset aastail 2001.–2004 ning millega kaasnesid ka väiksemad uurimistööd. Linnus pandi katuse alla, keldrikorrus kaevati tühjaks ja ukseava tehti lahti.

Nende aastate jooksul linnusest tähelepanuväärseid esemeleidusid päevavalgele ei tulnud. Kõige põnevamad olid aga ruumide uuringutel saadud arhitektuursed leiud ja viited, mis selgitavad hoone omaaegset arhitektuuri.

Need konserveerimistööd olid ajendatud Maasi laeva leidmisest. Tol ajal oli Maasi laevavraki eksponeerimiseks kavas ehitada spetsiaalne paviljon kuhugi Maasi lähedale. Ehkki isegi arhitektuurne projekt oli juba olemas, ei leitud keskuse ehitamiseks siiski raha. Nüüdseks on vrakk viidud Tallinna ja praegu saab seda vaadata Lennusadamas.

Konserveerimiseks raha pole

Käesolevaks aastaks eraldas muinsuskaitseamet väikese summa Maasi linnuse uurimistöödeks. Just nimelt uurimiseks, et seal saaks edaspidi üldse midagi tegema hakata.

Kahjuks praegu ega ilmselt lähitulevikuski linnuse konserveerimiseks raha tulemas ei ole.

Juhul kui kunagi selleks raha siiski leitakse, soovin väga, et linnus konserveeritaks vähemalt sellisel kujul, mis annaks inimestele ülevaate, mida see ehitis endast kunagi kujutas.

Praegu on Maasi linnus nii sügavalt rusukihti mattunud, et üldpilti, missugune või kui suur see ehitis kunagi olla võis, on raske silme ette manada. Seetõttu tuleks olemasolevad müürid ja hoone jäänused rusukihi alt päevavalgele tuua ning korralikult konserveerida. Siis, arvan, oleks see linnus üks väga muljet avaldav koht.

Print Friendly, PDF & Email