Laste turvalisuse loomine algab lasteaias ja koolis (4)

KIIDAB SAAREMAA POLITSEID: “Siin on stabiilne meeskond ja üsna kaua tööl olnud inimesed ning kui juba tullakse, siis ollakse pikka aega. Juhtimine on paigas ja inimeste silmad säravad,” märkis Elmar Vaher.
Maanus Masing

Politseijuht Elmar Vaheri hinnangul saavad Saaremaal kooliõpilased rohkem turvalisust seeläbi, et omavalitsuses on eraldi lastekaitseteenistus, kes töötab probleemsete lastega, kuid oluline on ka kooli ja õpetajate roll.

“Headusega saab kurja murda,” ütles Elmar Vaher. “Olles ise lasteaia hoolekogus, nägin, millised katkised pered on olemas, ja siin määrab meie tarkus probleemsete lastega tegeleda, sest neid, kes vajavad abi, on päris palju.”

Vaheri sõnul on lisaks ametlikele institutsioonidele oluline roll koolil ja õpetajatel ning klassijuhataja peab olema motiveeritud märkama koduvägivalla tagajärgi. “Kui õpetaja näeb lapse kehal sinikat ja ütleb, et las olla, sest see on politsei ülesanne, siis sellist olukorda ei tohiks tekkida, kui keegi kodus last peksab,” rääkis Vaher. “Me peame saama oma õpetajad nii tugevateks inimesteks ja nii motiveerituks, et nad võtavad ette laste aitamise lasteaias ja koolis.”

Politseijuht rõhutas, et kui me täna ei tähtsusta koolis lähisuhtevägivallaga tegelemist, siis need lapsed, kes elavad hoopis teises väärtusruumis, on lõpuks kurjategijad ning see ei ole ei ühiskonna ega politsei soov.

Samas on noortes üha enam süvenenud karistamatuse tunne ja nad käituvad õpetajatega tihti üleolevalt. “Hirmuga ei ole võimalik asju muuta ja politseiga hirmutamine ei vii kuhugi,” ütles Elmar Vaher. “Oluline relv on psühholoogia ja õpetaja oskus mitte vastata agressiivsusele agressiivsusega. Aga usun, et politsei on noortele autoriteet. Meil on olemas lood, mida noortele rääkida sellest, mis võib neist väära käitumise tõttu tulevikus saada.”

Vaheri sõnul on ta siiralt rahul kohalike politseinikega, kes teevad tema hinnangul tublit tööd. “Positiivne on koostöö vallavalitsusega ja erinevad projektid toimivad,” lausus ta.

Jätkuvalt on siiski probleemiks palgaküsimus. Kui politseinik, kes riskib oma eluga, saab kuus pangakontole 1000 eurot, siis see ei ole vääriline palk. Politseiniku roll on tunda ka tsiviil-, haldus- ja kriminaalõigust. “Minu seisukoht on, et miinimum peaks olema 1500 eurot, sellega saaksime inimesi esimesel liinil hoida,” sõnas politseijuht.

Rahul on Elmar Vaher ka abipolitseinikega, kelle panus on väikeses kogukonnas väga tänuväärne. “Üsna tihti arvatakse, et nende roll on olla vormis ja tänaval, mis on muidugi ka oluline, aga kindlasti on tähtsam, et meil on erinevates kohtades ja külakestes oma inimesed. Nad on õppinud korrakaitsjad, kes tekitavad juba oma kohalolekuga turvatunde ka väiksemates kohtades.”

Lisaks kiitis Vaher Saaremaa vabatahtlikke merepäästjaid. “Kohtusin nendega neljapäeva õhtul, nad on aktiivsed ja professionaalsed ning aidanud meil toime tulla merel hättasattunute oluliselt suurenenud hulgaga,” ütles politseijuht.

Print Friendly, PDF & Email