Kuidas ühendada sotsiaaltransporti tavatranspordiga? (3)

Sotsiaalministeerium ja Saaremaa vald allkirjastasid koostöölepingu inimeste vajadustele vastava transporditeenuse uue korralduse katsetamiseks. Kahe aasta jooksul testitakse erinevaid mudeleid neljas maakonnas: Pärnu-, Põlva-, Võru- ja Saaremaal.

Kaheaastase testperioodi jooksul korraldab Saaremaa vald vedude korraldamise, tellimise ja planeerimise, lähiajal on esimese sammuna ees hanked vedajate leidmiseks. Uue korraldusmudeli alusel teenuse pakkumiseni jõuab vald hinnanguliselt kuue kuuga.

Teenuse pakkumine ja korraldus kujundatakse igas piirkonnas eraldi, esimesena jõudis ministeerium koostöölepinguni Saaremaa vallavalitsusega, kes ainsana hakkab testima ka nõudepõhist transporti.


KOMMENTAARID

Sotsiaaltöötaja tuleb vabastada autojuhi rollist

Sotsiaaltransport on üks sotsiaalteenus­test, mille kohalik omavalitsus peab vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele oma inimestele tagama. Praegu sõidutavad paljudes kohalikes omavalitsustes abivajajaid sotsiaal- või hooldustöötajad ise.

Kuid inimesed peavad saama liikuma sõltumata sellest, millises piirkonnas nad Eestis elavad ja milline erivajadus neil võib olla.

Hästi korraldatud transpordiühendused on eeldus, et inimestele oleksid kättesaadavad nii hoolekande- ja tervishoiuteenused kui ka tagatud võimalus ühiskonnaelus osaleda. Nii­samuti tuleb niigi koormatud sotsiaaltöötaja vabastada autojuhi rollist, andes talle rohkem aega tegeleda teiste oluliste ülesannetega.

Ootan, et see projekt mõjutab ühistranspordis nii liinide kui ka busside ligipääsetavust ja saame nelja maakonna näitel vastuse, milline on kõigi Eesti inimeste vajadusi arvestav transpordikorraldus.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva


Liikuvus on kõige alus

Katseprojekt võimaldab otsida senisest paremaid võimalusi neile, kes on ühiskonnas vähem kaitstud. Liikuvus on kõige alus. Soo­vime neile, kelle liikumisvõimalused on praegu piiratud, pakkuda liikuma pääsemiseks võimalusi sarnaselt nendega, kellel need piirangud puuduvad. Kohaliku omavalitsuse kohustus on tagada, et kõigil tema elanikel oleks juurdepääs teenustele ja töökohtadele.

Saaremaa abivallavanem Jüri Linde

Print Friendly, PDF & Email