JUHTKIRI: Kas loeb see, mida ametnik mõtleb?

Põllumajandusministri määruse “Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta” § 4 lõige 5 sätes­tab, et alates selle aasta 1. septembrist ei tohi väliaediku piiretes kasutada okastraati ega selliste avadega võrku, millesse lamba või kitse pea võib kinni jääda.

Tegelikult kehtib see määrus suures osas juba kümme aastat ja sügisest täienebki vaid okastraadi kasutamise keeluga. Kuid tundub, et just sellega on ministeerium kümne aasta eest veidi puusse pannud. Määruse täpsustus on kindlasti vajalik loomade heaolu tagamiseks, kuid teisalt peaks see olema ka inimestele üheselt mõistetav.

Saarte Hääl püüdis selgust saada ja esitas maaeluministeeriumile täpsustavad küsimused, kuid nagu tänaselt põllumajandusküljelt näha, siis küsimusi suuremalt jaolt lihtsalt ignoreeriti. Ametnikud püüavad küll igasuguste selgitustega asja õigustada, sest ükski ametnik ei saa tunnistada, et omal ajal on määrus puudulikult koostatud. Määruses on muudki ebamäärast. Näiteks tuleb karjatee puhastada takjatest ja ohakatest, ent samas pole ridagi öeldud selle kohta, et takjaid ja ohakaid ei tohi olla karjamaal.

Asuda vigaseks jäänud määruse kaitsel ringkaitsesse põhjendusega “pole vahet, mida me ütleme, loeb see, mida me mõtleme” ei ole riigiasutuse vääriline.

Print Friendly, PDF & Email