Torgu osavalla ettepanekud läksid kaotsi (2)

Torgu piirkonna külavanematelt kogutud ettepanekud teederemondi osas ei jõudnud Saaremaa vallas õigel ajal õigete ametnikeni. Hiljem ametnikeni jõudnud ettepanekuid arvesse aga ei võetud ning seega esitasid sõrulased sel aastal eelmise aasta ettepanekud uuesti.

Osavallakogu juht Kaupo Vipp ütles, et eelmise aasta jaanuaris protokolli lisana vormistatud ettepanekutest ei olnud majandus- ja haldusosakonna juht veel märtsi lõpus mitte midagi kuulnud. Kusjuures nädal enne olid samad ettepanekud tulnud vallaametnikega jutuks ka osavallakogude ümarlaual.

Vallavalitsuse meedia pea­spetsialist Merike Pitk ütles, et aasta tagasi oli vald alles loodud ning paraku tekkis dokumentide liikumisel tõrkeid. “Protokoll ei jõudnud õigete ametnikeni ilmselt seetõttu, et aasta algul oli veel palju lahtisi otsi, ka ses osas, kellele mingid dokumendid täitmiseks või teadmiseks saata,” lausus Pitk. Nüüdseks on dokumentide liikumise ja nendega tegelemise reeglid tema sõnul paigas.

Seega Torgu ettepanekuid kiiret remonti vajavate vallateede lõikude ja kõige pakilisemate investeeringute kohta ei arvestatud ning Vipi sõnul võib seda lugeda eelmise aasta kõige suuremaks pettumuseks. Kõik piirkonna eelarvesummad suunati mustkattega teede ülepindamiseks. Põhjuseks toodi sobivus valla hankeplaanidega.

Vallavalitsuse teespetsialist Tõnu Kuldsaar ütles, et kuna Torgu 2018. aasta rahalised vahendid olid väga tagasihoidlikud, siis ei olnud otstarbekas jagada see väike summa erinevate tööde vahel. 2018 toimetati vallas nende summade eest, mis ühinenud väikevallad olid ise eelarvesse planeerinud. Pindamistöid tehti seal piirkonnas pea 35 000 euro eest. Teeremondi tegemine oleks läinud palju kallimaks.

Kaupo Vipp avaldas lootust, et sel aastal pööratakse Torgu murele rohkem tähelepanu. Eelmise aasta ettepanekud said uuesti üle vaadatud ning kohendatud kujul taas protokolli lisana vallavalitsusele saadetud.

Print Friendly, PDF & Email