MUHU UUDISSED: Piiblist ja poliitikast

Irena Tarvis

Ikka terit. Põrm aega tagasi käis meite väravamulkus kaks surt kena tüdrikut. Ma es ossan esimese valuga mitte arvatagid, et ons naad ää eksin. Nõuksi ikka vahest juhtub meite õue, ehkkid siis koa änamasti suisel aal. Aga tulli välja, et nie tahtsid tükkis tiada soaja, et mis jumala nimi oo? Et kas ma tia? Neh, siis mool olli selge, kui “eksin” naad ollid. Ikka jälle nie Jehoovakuulutajad latsis!

Jah, kullapaikest, ma ole ise koa kirgu inimene. Igakordas ma küll tienistusele ep jõva mitte, aga mo kirgumaksud oo kenaste makstud ja sie kui palju ja mõukest jumalat ma usu, sie põle küll just mitte kellegid teese asi mitte. Mo usk oo mo oma asi ja kui ma taha seda kellegagid aruta, siis ikka mõne nõuksega, kis mooga ühte mielt ja usku oo. Kedagid ää püörma ep akka ma kohe kindlaste. Ja nõukstest, kis sedaviisi piavad rinki räntsima ja inimesi tüitama, nõukstest mool oo tuline kahu. Aga nende Jehoovat maap akka ikka tunnistama mitte. Mool oo oma Jumal ja laske mind rahupärast olla. Maap tüita sellega teisi ja ärgu teesed tüidaku omadega mind koa.

Teesed sõuksed, kellest mool kahu oo, nie oo paergu nie poliitikud. Aavad oma surt kanged poslori küll internettis, küll televiisuri sihes ja postkastis koa. Aga nüid juba kolistavad aututega külavahel ja pakkuvad vanainimestele vekka. Olga tänatud, et lapsed viel valida ep soa mitte. Muedu oleks mõnel nõuksel juba käed raudu lüödud!

Selle poliitikaga oo umbest sõuke samma lugu kut jumalasõna kuulutamisega. Kis tahtvad, köivad koosolekute pial seda ise kuulamas ja uurivad iga erakonna oma kodulehe pialt. Aga kui seda uksest ja aknast akkab sisse sadama, siis tüitab inimesed nii ää, et valimiste aegas jäevad jälle ligemale pooled inimesed valimas köimata, sest nendel oo sest poslorist juba kõriauguni. Kui valimiste vahepial juba tassakeste akkab inimene mõtlema, et kisse teestest etem oo, siis selle ropaganda tegemise piale kierab mõtelõnga jälle segamini. Siikohtas ma pia küll kiitma veispuki Muhu info lehe korrapidajaid, et naad oo võtn nõukse seesukohja, et sõnna poliitikad ep topita!

Et omad mõtted selle irmpsa valimiskaampaania aegas uiesti rivise soaja, võib ju tuleva laupa, kuieteistmendal, kellu ühestteistmest minna Koguva. Tooma Juhanil oo sünnipäe tulemas ja selle puhul oo Väljal pissike istumine koa. Enne mudud köiasse kampas Juhani monumendi juures koa. Ja kuieteistmenda õhta oo Koostas jälle mälumäng. Ikka kellu seitsmest akkab jälle ja osavõtmise korda keegid muutn põle.

Et olga meite riaki ja katsub aga tassakesti ietsi minna. Väga pitkalt põle enam jäen.

Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email