Ajalookonverentsi esinejad

Piret Hiie-Kivi annab ülevaate homme Kuressaare Linnateatris toimuva ajalookonverentsi peaesinejatest.

KERSTI LUST

Kersti Lust sündis 1976. aastal Tartumaal. On lõpetanud Tartu Ülikooli, kus 2001. aastal kaitses magistritöö teemal “Talurahva maakasutus Saaremaa kroonuvaldustes aastatel 1841–1919”. 2005. aastal kaitses samas doktoritöö teemal “Pärisorjast päriskohaomanikuks: talurahva emantsipatsioon eestikeelse Liivimaa kroonukülas 1819–1915”.

On õpetanud või külalisteadlasena töötanud Eestis nii Tallinna kui ka Tartu Ülikoolis ning Lätis, Saksamaal ja Soomes. Praegu töötab Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi vanemteadurina. On välja andnud enam kui 60 publikatsiooni, nende seas viis raamatut.

Uurimistöö keskmes on seisnud Eesti sotsiaal- ja majandusajalugu 19.–20. sajandi algul, mida on vaadelnud nii mikro- kui ka makrotasandil, kasutades nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid meetodeid. Oluline uurimisvaldkond on olnud ka ajalooline mälu ja historiograafia.

Ajalookonverentsil esineb ettekandega “Sotsiaalmajanduslikud vastuolud Saaremaal vastuhaku eelõhtul”.

EDA MARIPUU

Eda Maripuu sündis 1960. aastal Tallinnas. Lõpetas 1984. aastal Tartu Ülikooli ajaloo osakonna. Töötanud ajalooõpetajana Tallinnas, Muhus ja Orissaares. Alates 2005. aastast Muhu Muuseumi teadur. Osalenud autori ja koolitajana õppematerjalide koostamise ja koolitusalastes rahvusvahelistes projektides. Kirjastuse Avita ajaloo töövihikute ja muude õppematerjalide autor koos Ivo Maripuuga.

Ajalookonverentsil esineb ettekandega “Muhulaste osa Saaremaa mässus”.

 
REIN SAKSAKULM

Rein Saksakulm sündis 1969. aastal Muhus. Lõpetas 1987. aastal Orissaare Keskkooli. Muhu valla Ridasi küla vanem ja Muhu Muuseumi nõukoja liige. Tööalaselt on seotud veel OÜ Muhro ja MTÜ-ga Muhu Pärandikool, kus tegeleb nii vanade ehitiste restaureerimise kui ka koolituste läbiviimisega. On olnud mitme kursusetöö juhendaja, millest ühele – Saksakulmude suguvõsa uurimus – omistas 2018. aastal tunnustuse Eesti Vabariigi president.

Annab ka kohaliku pärandiga seotud tunde Muhu koolis. Aktiivne kollektsionäär, kes otsib oma erakogusse eelkõige Muhu ajalooga seotud fotosid ja esemeid, millest lähtuvalt on tema rikkaliku fotokogu materjale kasutatud juba kaheksa raamatu koostamisel.

Tema vanaisa, vanaonu ja vanavanaisa osalesid aktiivselt mässu sündmustes Muhus. Ajalookonverentsil esineb ettekandega “Miks minu vanaisa mässama hakkas?”.

AGO PAJUR

Ago Pajur sündis 1962. aastal Järvamaal. Lõpetas 1986. aastal Tartu Ülikooli ajaloo osakonna ja kaitses 1999. aastal samas doktoritöö teemal “Eesti riigikaitsepoliitika aastail 1918-1934”. On töötanud ajalooõpetajana Türi Keskkoolis ja alates 1991. aastast Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudis õppejõuna (õpetaja, lektor, dotsent).

Uurijana keskendub peamiselt Eesti poliitilisele ajaloole kahe maailmasõja vahelistel aastatel. On mitmete kooliõpikute ja ajalooraamatute kaasautor.

Ajalookonverentsi peaesineja ettekandega “Saaremaa mässu tähendus Eesti ajaloos”.

EIMAR TÄRK

Eimar Tärk sündis 1995. aastal Hiiumaal. Lõpetas 2014. aastal Käina Gümnaasiumi. Kaitses 2017. aastal Tartu Ülikooli ajaloo erialal bakalaureusetöö Saaremaa mässu kuvandite teemal.

Praegu Tartu Ülikooli arhiivinduse magistrant, keskendudes oma õpingutes Eesti merendusajaloo sotsiaalsetele aspektidele. Töötab Rahvusarhiivis kasutusosakonna spetsialistina fotode infosüsteemi alal. 2015. aastast on Tartu Ülikooli Ajalooringi kunstiline toimetaja.

Ajalookonverentsil esineb ettekandega “Rahvas, revolutsionäärid või röövmõrtsukad? Saaremaa mässu kujutamine eestikeelses ajakirjanduses 1919–1940”.

MARI-LEEN TAMMELA

Mari-Leen Tammela sündis 1985. aastal Tallinnas. On õppinud Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudis ajalugu ja arhiivindust ning täiendanud end erialaselt Helsingis ja Pariisis.

Töötab Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudis arhiivinduse osakonna nooremteadurina, kus tema peamised uurimisvaldkonnad on kahe maailmasõja vaheline Eesti poliitiline ja sotsiaalajalugu ning elulookirjutus.

2018. aastal kaitses Tartu Ülikoolis doktoritöö, milles käsitles põrandaaluse Eestimaa Kommunistliku Partei ajalugu isikuloolisest perspektiivist, uurides seda, kuidas erinevad inimesed põrandaaluse partei tegevuse juurde jõudsid. 2017. aastal pälvis Tammela Riigikantselei ja Rahvusarhiivi stipendiumi Eesti riigijuhtide elu ja tegevuse uurimiseks, mille raames kirjutab ta praegu monograafiat Jaan Teemantist.

Ajalookonverentsil esineb ettekandega “Saaremaa sündmused Eesti Vabariigi prokuröri Jaan Teemanti töölaual”.

ÜLO TUULIK

Ülo Tuulik sündis 1940. aastal Abrukal. Eesti kirjanik, kes lõpetas 1963. aastal Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogina. Kirjanik Jüri Tuuliku (1940–2014) kaksikvend.

On töötanud mitme ajalehe ja ajakirja toimetuses. Kuulub Eesti Kirjanike Liitu. Kirjutanud publitsistlik-esseistliku kallakuga proosat, humoristlikke vesteid ja esseistliku reisiraamatu. Menuka dokumentaalromaani “Sõja jalus” autor (lugu Sõrve elanike sundevakuatsioonist Saksamaale, mille esmatrükk ilmus 1974., kordustrükid 1985. ja 2010. aastal).

Ajalookonverentsi erikülaline, kes esitab oma essee “100 aastat tagasi”.


Ajalookonverents MÄSSU KAUDU VABASSE RIIKI 15. veebruaril Kuressaare Linnateatris

KAVA

 • 10.30 – 11.00 Registreerimine
 • 11.00 – 11.10 Avasõnad – Rita Valge, Gunnar Siiner ja Piret Hiie-Kivi
 • 11.10 – 11.30 PhD Kersti Lust “Sotsiaalmajanduslikud vastuolud Saaremaal vastuhaku eelõhtul”
 • 11.30 – 11.50 Eda Maripuu “Muhulaste osa Saaremaa mässus”
 • 11.50 – 12.10 Rein Saksakulm “Miks minu vanaisa mässama hakkas?”
 • 12.10 – 12.40 PhD Ago Pajur “Saaremaa mässu tähendus Eesti ajaloos” (peaesineja)
 • 13.00 – 14.00 Lõunasöök (omal käel)
 • 14.00 – 14.20 Eimar Tärk “Rahvas, revolutsionäärid või röövmõrtsukad? Saaremaa mässu kujutamine eestikeelses ajakirjanduses 1919–1940”
 • 14.20 – 14.40 PhD Mari-Leen Tammela “Saaremaa sündmused Eesti Vabariigi prokuröri Jaan Teemanti töölaual”
 • 14.40 – 15.00 Ülo Tuulik essee “100 aastat tagasi” (erikülaline)
 • 15.00 – 15.10 Konverentsi lõpetamine
 • 15.30 – 17.00 Näituse “Mässu kaudu vabasse riiki” avamine Kuressaare Linnateatri sinises saalis ja vastuvõtt valges saalis (Cafe Remark)
Print Friendly, PDF & Email