Vald otsib kahele teenuskeskusele juhte (9)

Saaremaa vallavalitsus korraldab Leisi ja Orissaare teenuskeskusele juhi leidmiseks konkursi.

Leisi teenuskeskus on juhita mullu 18. augustist. Keskuse juhataja Eva Resen lahkus ametist omal soovil ja esialgu vald talle asendaja otsimist vajalikuks ei pidanud. Abivallavanem Jüri Linde ütles Saarte Häälele augusti algul, et Reseni kohuseid jääb osaliselt täitma Airi Toompuu ning osa valdkonnast katab Leisi kommunaalamet.

“Praegu teenindab osa piirkondi Saaremaa Haldus, osa aga teenuskeskuste juhid, selline erinev olukord tekitab aga paljudes inimestes küsimusi ja segadust,” selgitas Linde eile, põhjendades vallavalitsuse otsust ka Leisi teenuskeskuse juhi kohale konkurss kuulutada. “Oleme algatamas piirkondade kaardistamist ja ülevaatamist, kuidas süsteemi ühtlustada ja seeläbi struktuuri korrastada.”

Vallavanem Madis Kallase sõnul eeldas vallavalitsus Leisi teenuskeskusele uut juhti mitte otsima hakates, et piirkonna erinevate teemade haldamine on võimalik edukalt lahendada infotöötaja ja haldustöötajate vahel.

“Tänaseks oleme aga kohtunud mitmete osavallakogu liikmetega ning ühiste arutelude käigus jõudnud selleni, et teenuskeskuse juhi koht tuleb siiski täita,” lausus Kallas. “Leisi on suur piirkond ja kõiki valdkondi ei suuda infotöötaja ja haldustöötaja täita.”

Orissaare teenuskeskuse juhataja Taavi Kand lahkub ametist 28. veebruaril, et asuda 1. märtsist tööle põllumajandusameti Lääne regiooni juhatajana.

Kand põhjendas Saarte Häälele, et teenuskeskuse juhi töö ei paku talle piisavat väljakutset ja rakendust. Ta tõdes, et teenuskeskuste juhtidele jäetud kommunaal- või haldusfunktsioon ei ole see, kus ta ennast kasulikuna tunneks. Samuti leidis ta, et praeguses vallavalitsuses tekitab õiguste, kohustuste, ressursside ja pädevuse jaotus küsimärke.

Kand ei olnud rahul ka sellega, et olukorras, kus eelarve on valdkondlik ja mitte piirkondlik, käib ka igapäevane väikeste otsuste langetamine ja asjade kordaajamine Kuressaares asuva osakonna kaudu. Tema sõnul on sagedased olukorrad, kus teenuskeskuse juhataja ei saa inimeste murede lahendamiseks midagi teha.

“Pean Taavi Kandi konstruktiivset kriitikat igati põhjendatuks, sest just teenuskeskuste juhid tunnetavad piirkondade temaatikat kõige paremini,” ütles vallavanem Madis Kallas. “Olen sellest Taaviga ka ise rääkinud ja ta lubas anda põhjaliku ülevaate oma tööst lähtuvalt, et saaksime edaspidi teenuskeskuste tööd paremini korraldada.”

Kallase sõnul on aasta olnud piisavalt pikk aeg, et saada teenuskeskuste toimimisest hea ülevaade. “Lisaks on tänaseks valmis ka Tallinna ülikooli teadlaste ülevaade just piirkondade kaasatuse ja otsustustasandi kohta,” lisas Kallas.

Teenuskeskuste juhtide konkursi tähtaeg on 10. märts.

 

Print Friendly, PDF & Email