Saarlaste geenidest (4)

Andres Metspalu

Eesti Geenivaramu juhataja professor Andres Metspalu sõnul on saarlased hiidlastest erinevad, ent samas näitavad saarlaste geenid Lõuna-Rootsi mõju.

See, et saarlased on hiidlastest “väga erinevad” tuleb sellest, et nad klasterduvad eri gruppidesse, kuid selle meetodi järgi oli Eestis 18 gruppi ning seal olid Hiiumaa ja Saaremaa eraldi, nagu ka mitmed teised Eesti regioonid. Geneetilised põhjused, mis selle tulemuse annavad, on siiski väikesed, võrrelduna kogu Eestiga. Seda “väga erinevad” ei tasuks üle tähtsustada. Statistilised analüüsimeetodid on tundlikud ja nii võttes on ka kaks saarlast või hiidlast teineteisest erinevad.

Seda, et Saaremaalt on Hiiumaale (ja mandrile) mindud, näitab ka see analüüs, aga põhiliselt on Saaremaalt mindud Põhja-Eestisse. Hiiumaa seisab siiski üsna üksi. Ka Muhu on suhteliselt eraldi, aga seal oli uuritavaid vähe ja see võib tulemusi mõjutada. Huvitav oli leida, et geenianalüüs nii detailset klasterdumist võimaldas.

Euroopa rahvaste kohta avaldasime sellise pildi juba kümme aastat tagasi ja ka seal on näha erinevused erinevate rahvaste vahel, aga palju suuremad kui Eesti sees.

Magistritöö eestlaste kohta (pealkirjaga “Päritolu hindamine geeniandmete põhjal: TÜ Eesti Geenivaramu andmete analüüs”) tegi professor Krista Fischeri juhendamisel Sven Erik Ojavee, kes on nüüd Lausanne`i ülikoolis doktorantuuris.

Mis puutub saarlaste sarnasusse Rootsi elanikega, siis see selgus juba 20 aastat tagasi, kui uurisime üht harva esinevat geenihaigust, tsüstilist fibroosi. Seal ilmnes, et üks sageli esinev mutatsioon oli sarnane Lõuna-Rootsis leitud mutatsiooniga. Paistis, et see mutatsioon on toodud Saaremaale inimeste poolt, kes tulid Saaremaale elama Lõuna-Rootsist. Mandril see nii ei olnud.

Millal saavad saarlastelt kogutud geeniproovid niimoodi analüüsitud, et oleks võimalik saarlaste kohta mingi pikem kokkuvõtte teha? Praegu kogume veel andmeid ja juba analüüsime neid otsast. Arvan, et enne, kui saab teha mingi kokkuvõtte kogu Eesti ja saarte kohta eraldi, läheb ikka veel mitu aastat.

Print Friendly, PDF & Email