Leisi osavald tahab Melsase majale elu sisse puhuda (11)

MUSTJALA MNT 3, mille juures tegutseb Leisi apteek, seisab omaaegsetele vägevatele plaanidele vaatamata seni asukateta. ARHIIV

Leisi osavallakogu korraldab avaliku arutelu Leisi aleviku keskel tühjalt seisva kahekordse elumaja kasutuselevõtmise üle.

2014. aastal pärandvarana Leisi valla omandisse tulnud Mustjala mnt 3 (Melsase maja) hoone seisab endiselt tühjana, mis Leisi osavallakogu hinnangul pole hea märk. “Leisi piirkonna visiitkaart on Leisi alevik ja aleviku keskel paiknev vallale kuuluv “eluta” maja on selge viide elu kadumisele,” leidis osavallakogu Melsase maja tulevikku arutades.

Osavallakogu ei ole nõus kohapeal käinud Saaremaa valla ametniku arvamusega, et maja pole mõtet remontida. “Melsase maja ei ole vähem tähtis objekt kui Kuressaare kesklinn,” märkis Leisi osavallakogu liige Margus Kuusk (pildil). “On mõistlik, kui Saaremaa vald annab oma heakskiidu maja korrastamisele, aitab maja remontimisel materiaalselt ning annab hoone kogukonna haldusse.”

Maja kasutuselevõtuks tuleb osavallakogu hinnangul esmalt läbi viia sõltumatu ehitusekspertiis, et selgitada välja ehitusmaksumus maja osaliseks kasutuselevõtuks kogukonnamajana.

Osavallakogu kutsub Melsase maja tuleviku teemal kokku avaliku koosoleku, kuhu oodatakse esmajärjekorras vabatahtlike ühendusi, kellel on juba kogemusi projektide elluviimisel. Avaliku arutelu käigus soovitakse kuulda ka noorte arvamust. Kui huvi hoone kasutamiseks on piisavalt suur, võidakse selle haldamiseks luua mittetulundusühing, taotleda toetusi jms.

Leisi valla omandisse läksid Leisi alevikus asuvad Mustjala 1 ja Mustjala 3 kinnistu 2014. aasta kevadel pärimisseaduse alusel pärast majade omaniku Tõnu Melsase surma. 2015. aastal müüs vald Mustjala 1 hoone otsustuskorras 28 000 euro eest osaühingule Penno Invest, kes plaanib müüa selle korteriteks.

Print Friendly, PDF & Email