Elukeskkonna meetmest küsiti toetust pea pool miljonit eurot

Kuni 7. veebruari pärastlõunani oli Saarte koostöökogu tegevuspiirkonna taotlejatel võimalus küsida toetust LEADER-programmi meetmest 2 “Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine”.

Koostöökogu andmeil saab tõdeda, et Saare maakonna taotlejad on väga aktiivsed. Nimelt laekus kokku 32 taotlust, millega sooviti saada toetust ca pool miljonit eurot. Koostöökogu tegevjuht Terje Aus tõdes, et kuna periood hakkab lõppema ja toetuseelarve suurus on eelnevatest voorudest väiksem, täpsemalt 195 395 eurot, siis ületab küsitud summa taotluseelarvet lausa üle kahe korra ehk ca 252 000 euro võrra. Ühe projekti kohta küsiti toetust keskmiselt 14 000 eurot, seega on konkurents toetuse saamiseks erakordselt tihe.

“Kuna toetussumma piir oli seekord väiksem kui tavaliselt ehk maksimaalselt sai toetust küsida 19 000 eurot, siis sellest tulenevalt väga suuri investeeringuprojekte pole,” ütles Aus Saarte Häälele. Tavalisest rohkem on tema sõnul toetust küsitud nn pehmetele projektidele ehk erinevateks tegevusteks – koolituste korraldamiseks, ühistegevusteks, laste ja noortega seotud tegevusteks.

Järgnevalt vaadatakse taotlused üle ja juhul, kui taotluses või selle lisadokumentides esineb vigu või puudusi, saadetakse taotlejale vastav järelepäring, millega antakse taotlejale võimalus puudused likvideerida.

Hiljemalt märtsi alguseks peavad puudused ja vead kõrvaldatud olema ning taotlused saadetakse hindamiskomisjonile. Ajakava kohaselt kinnitatakse hindamiskomisjoni koostatud taotluste pingerida 25. märtsil toimuval koostöökogu üldkoosolekul. Pärast üldkoosolekut saadetakse pingerida veel täiendavaks kontrolliks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametisse (PRIA), kust laekuvad lõplikud tulemused juuni lõpuks.

Järgmine LEADER-programmi taotlusvoor toimub Saarte koostöökogu tegevuspiirkonnas tänavu septembris, kui on võimalik küsida toetust ettevõtlusega seotud tegevusteks meetmest 1 “Ettevõtete konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus”.

Print Friendly, PDF & Email