Puudega inimesed saavad ka tänavu kodusid kohandada (1)

Veebruaris avaneb järjekordne taotlusvoor, millega toetatakse omavalitsusi puudega inimeste eluruumide kohandamisel. Selleks on inimesel vaja pöörduda kohalikku omavalitsusse.

Taotlusi kodu kohandamiseks võtavad inimestelt vastu elukohajärgsed omavalitsused, kes abistavad inimesi ka kohanduste elluviimisel. Elanike taotluste alusel koostab kohalik omavalitsus taotluse toetuse saamiseks ja esitab selle riigile otsuse tegemiseks. Pärast otsust kohandatakse kodud omavalitsuse toel ja riik kompenseerib omavalitsuse kulud 85 protsendi ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel viisil, et inimesele on loodud nii tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised objektid (näiteks kaldtee ja platvormtõstuk) kui ka puude tõttu vajalikud tavapärased ümber­ehitused, nagu pesemisruumis vanni asendamine dušiga. Kohandamise käigus võib rajada ka näiteks erivajaduse tõttu ohutust tagava piirde, paigaldada aiavärava automaatika või tuua köögi tööpinnad ja tehnika madalamale tasapinnale.

Kodude kohandamiseks on eelarves rahalisi vahendeid veel seitse miljonit eurot ja selle abil on kavandatud enam kui 1400 puudega inimese eluruumi kohandamise toetamine.

Print Friendly, PDF & Email