Omanik ei taha oma vara mälestiseks

AS Level ei nõustu ettepanekuga tunnistada tema kinnistul asuv endine komandopunkt mälestiseks, kuna see toob ettevõttele suuri kulutusi ja kohustusi ning on liigselt koormav.

Ettevõtte esindajad märgivad muinsuskaitseametile saadetud kirjas, et amet ei ole välja toonud selgitusi, mis kaalutlustel on selline ettepanek tehtud just eraomaniku maal paiknevate rajatiste osas ning kas on kaalutud alternatiive ka riigimaadel paiknevate komandopunktide mälestiseks tunnistamiseks.

“Ehitise kaitse alla võtmise ettepanek peab olema põhjendatud objekti erakordsusega, kuid Muinsuskaitseameti edastatud ekspertiisis on välja toodud üksnes Oriküla komandopunkti nostalgiaväärtus, mis ei ole muinsuskaitseseaduses loetletud aluseks objekti kaitse alla võtmiseks. Peamisi nostalgiaväärtusele viitavaid argumente on mustvalge foto, millel on üks ENSV toonaseid juhte Johannes Käbin,” märgitakse kirjas.

Ettevõtte teatel on neil tehtud äriplaan ja investeeringud, mis puudutavad nii kinnistut kui ka kõnealuseid rajatisi, kuid endise komandopunkti mälestise staatus takistaks kogu kinnistu edasist kasutamist. Mälestiseks tunnistamine muudaks omaniku soovide elluviimise võimatuks või raskendaks seda olulisel määral, kuna hakkaksid kehtima muinsuskaitseseaduse piirangud. Seega oleks komandopunkti mälestiseks tunnistamine omanikku ebamõistlikult koormav.

Pöördumises seisab, et muinsuskaitseametil oleks võimalik saavutada ettepanekus toodud eesmärke ka AS-i Level palju vähem koormaval viisil ehk tunnistades mälestiseks sarnane riigi omandis oleval kinnistul asuv komandopunkt.

Print Friendly, PDF & Email