VTA hakkab ka Saaremaal musta liha kontrollima (21)

Veterinaar- ja toiduamet pöörab sel aastal suuremat tähelepanu loomapidajatele, kelle puhul võib kahtlustada kauplemist nn musta lihaga.

“VTA-l on igal aastal oma prioriteedid ja sel aastal on fookusesse võetud selline teema,” ütles VTA pressiesindaja Elen Kurvits. “Must liha” on koondnimetus tegevustele, mille eesmärk on tagada tarbijale ohutu ja nõuetekohaselt käideldud liha.

Kurvitsa sõnul on VTA ametnike kontroll suunatud karjadele, mis on välja valitud riskide alusel. Riskideks on näiteks suured karjad, kus PRIA registri alusel pole omanikud sündmusi (sünnid, surmad, liikumised jne) näidanud pika aja jooksul. Samuti on valimisse võetud karjad, kus vaatamata suurele emaste loomade arvule pole registreeritud sünde. Kontrollitakse veel karju, kus on suur kadunud loomade hulk ja tapetud palju loomi oma tarbeks. Kontrollimise eesmärk on veenduda, et oma tarbeks tapetud loomade liha pole sattunud turule.

Sama oluline, nagu on karjakontroll, on ka toidu jälgitavus ehk liha käitlemine ja tarbijani jõudmine. Seega kontrollitakse turgusid ja jaemüüki, et tarbijani jõuaks ohutu toit. Kontroll viiakse läbi ka Saare maakonnas.

VTA tuletab meelde, et oma tarbeks võib põllumajanduslooma tappa ainult füüsiline isik, kellel peavad selleks olema vajalikud oskused ja teadmised. Loomseid saadusi võib tarbida üksnes loomapidaja pere.

VTA loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Harles Kaup tõi välja, et Euroopa Liidu normides kasutatakse oma tarbeks tapmise kohta terminit private domestic consumption ning see on üheselt mõeldud hõlmama põllumajanduslooma tapmist füüsilise isiku poolt enda ja oma perekonna toitmise eesmärgil. “See tähendab seda, et oma tarbeks tapmise korral kasutatakse loomset toitu üksnes isiklikeks vajadusteks,” lisab Kaup.

Loomapidaja peab oma tarbeks tapmisel lähtuma loomatauditõrje seadusest ja loomakaitseseadusest, mille kohaselt ei tohi loomale põhjustada kannatusi. Samuti tuleb looma hukkamisel kasutada nõuetele vastavaid vahendeid ning kõrvalsaadused tuleb käidelda selleks ettenähtud kohas. “Veterinaar- ja toiduamet võtab täiendava tähelepanu alla loomapidajad, kes tapavad loomi enda tarbeks,” kirjeldas Kaup edasisi plaane.

VTA pöörab erilist tähelepanu toitlustusasutuses ja jaekaubanduses kasutatava liha päritolu kontrollile. Kindlasti ei tohi oma tarbeks tapetud põllumajandusloomade liha jõuda toitlustusettevõttesse ega kaupluste lettidele. Liha saab pärineda üksnes vastavat tegevusluba omavast või teavitatud põllumajandusloomade tapmisega tegelevast ettevõttest.

Print Friendly, PDF & Email