Saare maakonnas 220 riigieksami tegijat

Innove andmeil teeb Saare maakonna gümnaasiumides sel aastal riigieksameid 220 õpilast, ametikoolis kaks. Kõige rohkem on inglise keele kui võõrkeele eksami tegijaid – 205 õpilast. Eesti keele eksami tahab teha 202 inimest, nendest kahe jaoks on eesti keel teine keel.

Kitsama matemaatika eksami on valinud 120 õpilast ja laiapõhjalisema matemaatika 82 õpilast.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane sooritama eesti keele (või eesti keele kui teise keele), matemaatika ja võõrkeele riigieksami.

Innove poolt 2019. aastal läbiviidavatele riigieksamitele on esialgsetel andmetel registreerunud 10 179 eksaminandi, kellest 8352 on gümnaasiumiõpilased, 663 gümnaasiumi varem lõpetanud ning 1164 kutseõppeasutuste õpilased.

Print Friendly, PDF & Email