Hakatakse uurima väinatammi avade võimalust (10)

Keskkonnaamet korraldas Lihulas koosoleku, kus käsitleti uuringu algatamist Väikese väina tammi avade tegemiseks.

“Esialgu tegeletakse uuringu lähteülesande täpsustamisega ja uuringuks vajalike rahastusallikate analüüsiga,” ütles Saaremaa valla keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm, kelle sõnul on uuring alles planeerimisfaasis.

Kasutades kaasaegseid teadmisi ja modelleerimisvõimalusi, tahetakse uuringuga jõuda selgusele, kas Väikese väina tammi avade ideel on jumet ja kui suur peaks avaus olema, et sellest veekogumi seisundile ja kalade liikumisele ka kasu tõuseks. Oluline on välja selgitada ava asukoht, et väinas liikuvad setted seda uuesti kinni ei kannaks jne. Uuringuga soovitakse kaardistada ka maismaalt lähtuvad toitaineteallikad (kraavid, puhastite väljavoolud, vedelsõnniku laotusalad jne) ja nende mõju Väikese väina seisundile, rääkis Holm.

Print Friendly, PDF & Email