PRIA maksis saarlastele toetusteks 19,2 miljonit eurot

2018. aastal maksis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 21 410 kliendile kokku 323 844 462 eurot ameti vahendatud toetusi, mis on rohkem kui ühelgi varasemal aastal.

Saare maakonna tootjad said PRIA vahendusel möödunud aastal 19 254 364 eurot, olles maakondade arvestuses seitsmendal kohal. Suurimad toetusmaksed läksid Viljandimaale (37,6 mln eurot), Pärnumaale (36,3 mln eurot) ja Tartumaale (33,5 mln eurot).

Suurima osa, ligi poole mullu makstud toetustest moodustasid pindala- ja loomapõhised otsetoetused ja üleminekutoetused – kokku 153 mln eurot. Samale sektorile maksti ka 57,2 mln eurot Eesti maaelu arengukava (MAK) loomade ja põldudega seotud põllumajanduslikke toetusi, millest 29 mln eurot moodustasid keskkonnatoetused. Nende toetuste abil hooldatakse Eestis ligi miljonit hektarit põllumajandusmaad ja poollooduslikke kooslusi.

PRIA peadirektor Jaan Kallas ütles, et rekordiliste maksete üle tasub kindlasti rõõmustada, ent investeeringute vajadus põllumajanduses ja toiduainetetööstuses on jätkuvalt väga suur. “Loodan, et varasemad väljamaksed aitasid kaasa maaharijate ilmastikuoludest tulenevate murede lahendamisele,” märkis Kallas.

Ligi 56,5 mln eurot MAK-toetusi said põllumajandus- ja metsaettevõtjad, toiduainete töötlejad, noortalunikud ja maamajanduse mitmekesistajad selleks, et teha investeeringuid põhivarasse, likvideerida metsakahjustusi, alustada maal põllumajanduslikku ettevõtlust noortalunikena, korrastada maaparanduslikke taristuid, arendada ettevõtlust väljaspool traditsioonilist põllumajandustootmist jne.

Print Friendly, PDF & Email